Verantwoording

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

Over de website | Verantwoording | Disclaimer | Copyright


Verantwoording

Waarom?
Omdat ik het leuk vind om mijn kennis met anderen te delen en vooral om anderen enthousiast te maken voor andere culturen en dan met name in dit geval voor de Japanse cultuur heb ik e.e.a. op mijn website gezet. Ik ben op geen enkele wijze verbonden met welk bedrijf dan ook en heb geen commerciële bedoelingen.
Ik heb niet de pretentie dat de website volledig is, dat kan ook niet, maar ik zal wel proberen om zoveel mogelijk interessante onderwerpen te vermelden. Mocht iemand een onderwerp missen dan kan hij of zij mij altijd een e-mail sturen en zal ik zien of het genoemde onderwerp erbij gevoegd kan worden.
Ook probeer ik altijd alle vragen die mij bereiken te beantwoorden. Als het enigszins kan, doe ik dat door het antwoord in mijn website te verwerken of, indien nodig, de website uit te breiden door pagina's toe te voegen, als het onderwerp niet ergens anders al ter sprake is gekomen. Indien mogelijk krijgt de vragensteller echter altijd persoonlijk een antwoord, eventueel met een verwijzing naar - of de belofte tot - een aanpassing in de website. Aldus kan de lezer voor een deel de inhoud van de website bepalen.

Dank
Hier wil ik ook iedereen bedanken die op de één of andere wijze heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze site. Dat zijn ontegenzeggelijk mijn Japanse leraressen, zoals Niwase Kuniko, Futatsugi Emiko (inmiddels weer terug naar Japan) en Hatori Yukiko waar ik veel mee heb gesproken over de verschillende aspecten van de Japanse samenleving. Tevens ben ik Yukiko zeer dankbaar voor het beschikbaar stellen van een aantal van haar foto's. Ik ben veel dank verschuldigd aan de dames Abe Yôko, Satô Iyoko en vooral Satô Misaya, voor de hulp en bereidwilligheid, met name bij het poseren, waardoor het hoofdstuk over kimono's veel duidelijker en fraaier kon worden. Ook de medewerkers van de Japanse ambassade in Den Haag wil ik bedanken voor hun bereidwilligheid om mijn vragen te beantwoorden en voor het toesturen van informatie. Takeda Yukiko in Osaka wil ik bedanken voor alle adviezen en correcties alsmede voor alle research die zij voor mij heeft gepleegd in Japan en voor het beschikbaar stellen van een aantal van haar foto's. Ik ben Ishikawa Misako (JWC) zeer dankbaar voor alle contacten die zij voor mij heeft geregeld in Nederland en voor al haar hulp en adviezen. Ook Yamanaka Etsuko in Japan ben ik dank verschuldigd voor al haar antwoorden op mijn vragen. Inmiddels hebben ook anderen hun concrete bijdragen geleverd. Met name gaat mijn dank naar de dames Carla van der Meij (origami), Christa de Kemp (foto's Nagasaki) en Sandra Moek (foto's Temari). Tenslotte ben ik dr. Martine Robbeets (universiteit van Tokyo) zeer dankbaar voor haar corrigerende opmerkingen met betrekking tot de geschiedenis van de Japanse taal.

Betrouwbaarheid.
Regelmatig krijg ik de vraag hoe betrouwbaar de op deze website vermelde informatie is. Om te beginnen is geen enkel stuk tekst of wat dan ook gekopieerd of overgenomen van andere websites. Alle teksten op deze website zijn door mij persoonlijk geschreven aan de hand van eigen ervaringen, gesprekken en correspondenties met Japanners en Japanspecialisten, gevolgde cursussen (o.a. hoorcolleges in Leiden) en uitgebreide eigen studies met behulp van talloze boeken en artikelen. Wel is cijfermateriaal verkregen van websites van officiële Japanse instanties. De (meestal kleine) door kenners noodzakelijk geachte correcties zijn in de loop van de afgelopen 20 jaar (zolang bestaat deze website al) doorgevoerd, waardoor we denken dat deze website nu een hoge mate van betrouwbaarheid heeft.

Fotomateriaal.
Bijna alle foto's zijn door mij gemaakt, maar een aantal heb ik mogen gebruiken van The Japan Forum Photo Data Bank (deze is echter inmiddels opgeheven). Ook van de Nederlandse, in Japan wonende en werkende fotograaf/publicist Kjeld Duits (http://ikjeld.com) heb ik een aantal foto's mogen gebruiken, waarvoor mijn dank. Het staat bij de betreffende foto's vermeld. Bij een paar onderwerpen heb ik ook van anderen toestemming gekregen om hun foto's te gebruiken. Ook dit staat dan bij de betreffende foto's vermeld en ook zij worden bij deze bedankt.

Ik wens de bezoeker veel plezier met de website, Japan en de Japanse cultuur.

Uchiyama


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin

ori. 06-01/l.rev. 08-17