Disclaimer

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

Over de website | Verantwoording | Disclaimer | Copyright


Disclaimer

Hoewel ik zo nauwgezet mogelijk mijn kennis (en die van anderen) in de website heb verwerkt, zullen er mogelijkerwijs hier en daar onjuistheden staan, hetzij door typefouten of vergissingen, hetzij doordat de feiten in de loop der tijd achterhaald zijn. Ook vragen probeer ik zo correct mogelijk te beantwoorden.
Het zal echter duidelijk zijn dat ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mogelijke onjuistheden in mijn website en in de antwoorden op de vragen en eventuele gevolgen daarvan.
Op een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken m.b.t. Japan is veelal geen eenduidig antwoord te geven en op deze website wordt o.a. de mening van de auteur weergegeven. Ik wil benadrukken dat er voor veel van deze vraagstukken allerlei ideeŽn en meningen opgeld doen en dat de hier vermelde meningen natuurlijk niet per definitie de (enig) juiste hoeven te zijn.

Cookie en e-mail beleid
Cookies worden door ons niet geplaatst en we doen geen zaken met derden, zoals Google, zodat ook van die kant geen cookies geplaatst kunnen worden.
De door u gezonden e-mailtjes worden aan onze kant via SSL verstuurd en deze mailtjes zullen bij ons 1 maand worden bewaard. Daarna worden zij verwijderd uit ons systeem.

Ik wens de bezoeker veel plezier met de website, Japan en de Japanse cultuur.

Uchiyama

 

 

 


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin

ori. 06-01/l.rev. 04-06