Copyright

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

Over de website | Verantwoording | Disclaimer | Copyright


Copyright

Foto's op deze website waar een copyright vermelding bij staat, mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming van de vermelde copyright eigenaar.

Voor foto's zonder vermelding van copyright of eigenaar, alsmede voor de teksten op deze website geldt het onderstaande.

Voor onderwijsdoeleinden:
Het gebruik van foto's en tekst op websites, in gebruik voor onderwijsdoeleinden is toegestaan, mits bronvermelding wordt toegepast en een actieve link naar http://www.uchiyama.nl wordt geplaatst.
Voor gebruik op of in lesmateriaal is toestemming vereist van Uchiyama.nl, dit kan door ons een e-mail te sturen.

Algemeen gebruik:
Voor het gebruik van foto's, afbeeldingen en/of tekst van deze website, anders dan voor bovenvermelde websites t.b.v. het onderwijs, dient altijd toestemming te worden gevraagd aan Uchiyama.nl. Dit kan door ons een e-mail te sturen Bij gebruik van ons materiaal dient, per pagina en duidelijk leesbaar, altijd bronvermelding en een actieve link naar www.uchiyama.nl te worden geplaatst. Daarnaast dient per foto onze copyrightvermelding met een actieve link naar www.uchiyama.nl te worden geplaatst, eveneens duidelijk leesbaar. In plaats daarvan mag ook per pagina een dergelijke vermelding staan met daarbij de opmerking dat deze betrekking heeft op alle foto's op die betreffende pagina.
Voor niet-commerciŽle websites wordt deze toestemming overigens onder de hierboven vermelde voorwaarden in principe altijd gegeven.
Voor gebruik op commerciŽle websites en/of bedrijfssites zullen nader te bepalen voorwaarden gelden.
Verleende toestemming geldt in principe voor onbepaalde tijd, maar Uchiyama behoudt zich te allen tijde het recht voor om het verdere gebruik van foto's en/of teksten te verbieden.

Gebruik buiten World Wide Web:
Voor het gebruik en/of publicatie van onze foto's, afbeeldingen en/of teksten buiten het World Wide Web in welke (gedrukte) vorm dan ook (zoals in boeken, tijdschriften, folders, brochures, flyers, kranten e.d.) is uitdrukkelijke toestemming nodig van Uchiyama.nl. Dit is aan te vragen door ons een e-mail te sturen. Er zullen nader te bepalen voorwaarden gelden.

Zonder toestemming van Uchiyama.nl is het gebruik van foto's en/of tekst verboden.

Het gebruik van foto's en afbeeldingen d.m.v. 'hotlinking', d.w.z. een link naar uitsluitend de afbeelding of foto, is verboden en wordt gezien als een inbreuk op ons copyright.

Ik wens de bezoeker veel plezier met de website, Japan en de Japanse cultuur.

Uchiyama


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin

ori. 06-01/l.rev. 03-06