terug naar de Geschiedenis >>

Samoerai

De slag bij Sekigahara (1600)

Openstelling van Japan (1854)

Expansie van Japan (na 1868)

Atoombommen op Japan (1945)

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


De slag bij Sekigahara

De slag bij Sekigahara die op 20 en 21 oktober van het jaar 1600 werd gevoerd, behoort tot de belangrijkste gebeurtenissen van Japan en heeft direct de loop van de geschiedenis van Japan bepaald voor de twee en halve eeuw die daarop volgde en daardoor ook nog voor de tijd daarna. Door deze slag werd de basis gelegd voor de eenwording van Japan onder het bewind van de Tokugawa sh˘guns.

In feite begint de eenwording van Japan als de laatste Ashikaga sh˘gun wordt verslagen door Oda Nobunaga (1534-1582) in 1573. Ten tijde van de verschillende sh˘guns zijn deze wel steeds de leiders van het land geweest maar er komen toch nog veel schermutselingen voor tussen de verschillende daimy˘ (de landheren of 'warlords'), zij verdedigen hun eigen belangen en eigen landgoederen (of proberen dit uit te breiden) met hun eigen legers van samoerai. Oda Nobunaga begint met het verenigen van deze daimy˘'s. Als hij wordt vermoord wordt zijn werk voortgezet door Toyotomi Hideyoshi (1536-1598). Ook hij heeft Japan nog niet helemaal verenigd als hij sterft en zijn zoon Hideyori (1593-1615), die door Hideyoshi tot zijn opvolger is benoemd, is dan nog maar 5 jaar. Hideyoshi benoemt nog 5 regenten (Go-Tair˘) en dit zijn Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, M˘ri Terumoto, Ukita Hideie en Uesugi Kagekatsu. Zij zullen Hideyori's belangen behartigen. Vrij snel daarna ontstaat er een machtstrijd en zijn de 5 regenten verdeeld in twee kampen. Hier sluit zich ook Ishida Mitsunari (ook wel Ishida Kazushige genoemd) bij aan. Hij zat aan de top van ambtenarenapparaat van Toyotomi Hideyoshi en later bij Hideyori, maar was een geducht militair. De ene groep, waarbij Ishida Mitsunari zich als leider ontpopte, wil Hideyori's zaak verdedigen en de andere groep, onder aanvoering van Tokugawa Ieyasu, ziet niets in Hideyori.
Ieder probeert zoveel mogelijk daimy˘ voor zijn zaak te winnen met als resultaat dat op 20 oktober 1600 twee grote legers tegenover elkaar staan, ongeveer 20 km ten oosten van het Biwameer, bij Sekigahara. Omdat de aanhang van Mitsunari voornamelijk uit het westen komt en die van Tokugawa uit het oosten wordt wel gesproken van het westelijke en het oostelijke leger.
Het westelijke leger met o.a. de clans van Mori, Kikkawa, Ukita, Shimazu en Kobayakawa heeft dan 80.000 man op de been. Het oostelijke leger heeft 74.000 man en heeft steun van Ieyasu's eigen familie, de Matsudaira, van de clans van Kato, Kuroda, Hosokawa en aanvankelijk van Otani, maar die sluiten zich later aan bij Ishida Matsunari's leger. EÚn van zijn belangrijkste generaals was Ii Naomasa

Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu in de slag bij Sekigahara

Op de wat mistige ochtend van de 21ste oktober begint Tokugawa's leger met een serie salvo's met musketten (ge´ntroduceerd door de Portugezen) maar het westelijk leger hield stand en het begon er zelfs somber uit te zien voor het oostelijk leger, ook al omdat het leger van Ieyasu's zoon, Tokugawa Hidetada, met bijna 40.000 man niet kwam opdagen. De spionnen en handlangers van Ieyasu hadden echter voor een verrassing gezorgd. Toen het leger van de Kobayakawafamilie zich in de strijd stortte verwachtte iedereen (behalve Tokugawa Ieyasu) dat zij het oostelijk leger zouden aanvallen maar zij waren omgepraat en vielen de Otani's van het westelijk leger aan. Tegen een dergelijke overmacht en een dergelijke verrassing waren zij niet opgewassen en uiteindelijk werd Ishida Mitsunari met zijn leger verslagen. Ishida vluchtte de heuvels in maar werd gevonden en alsnog gedood. Andere leiders vluchtten ook maar ook zij werden na een paar dagen gevonden en gedood. Volgens sommige bronnen heeft Tokugawa Ieyasu ook gebruik gemaakt van de kanonnen van het Nederlandse schip De Liefde maar helemaal zeker is dit niet.
Ieyasu's zoon, Hidetada, komt nog wel met zijn leger maar dan is de slag al afgelopen.
Na zijn winst heeft Ieyasu grondgebieden van de verslagen daimy˘ opnieuw verdeeld maar hij was zo slim om ook daimy˘ die aanvankelijk tegen hem waren gebied aan te bieden zodat zij hem niet meer onwelgevallig waren. In 1603 wordt hij sh˘gun. In 1605 wordt zijn zoon Hidetada sh˘gun maar  Ieyasu blijft de leider achter de schermen.
Ieyasu laat Toyotomi Hideyori voorlopig met rust. Er blijken echter nog steeds daimy˘ te zijn die zich loyaal opstellen achter Toyotomi Hideyori en dan vindt Ieyasu in 1615 een aanleiding om Hideyori's kasteel in Osaka te belegeren en te verwoesten. Hideyori komt dan om. Hideyori's zoon en dochter (resp. 7 en 5 jaar oud) worden onthoofd zodat er geen erfgenamen meer zijn.

Door een omvangrijk spionnenleger, wetten en regels konden de Tokugawa's een soort dictatuur opbouwen en dit tot 1868 handhaven, hetgeen wel rust en stabiliteit betekende in een geheel herenigd Japan.


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin