Gezin en wonen

Feestdagen en festivals

Verkeer en links rijden

Hikikomori

Naamgeving en namen

Trouwen

Alcohol en dronkenschap

Zelfdodingen in Japan
Aanspreekvormen Overlijden en begraven Yakuza
Kleding in Japan Giri Pachinko
Werk en bedrijf Lotsbestemming, lot en noodlot Leeftijd en verjaardag in Japan

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Verkeer en links rijden

Het openbaar vervoer werkt perfect in Japan. Er rijden veel bussen, vooral naar toeristische attracties. Bekend is de stiptheid van de treinen, ze rijden keurig op tijd en eventuele vertragingen, zelfs die van bijv. van maar een paar minuten, worden keurig gemeld. De treinen stoppen nauwkeurig op een vooraf bepaalde plaats op het perron, zodat de deuren precies voor de in rijen opgestelde mensen opengaan en men rustig in kan stappen. Dit beeld wordt weliswaar iets anders tijdens de spitsuren als de reizigers de trein in geduwd worden. Ook de beroemde shinkansen (de bekende hoge snelheidstrein, die sinds 1964 rijdt) rijdt perfect op tijd en is veilig. Er is nog nooit een ongeluk mee gebeurd.

oversteken

Een oversteekplaats in Shinjuku, de grote zakenwijk in Tokyo. Links naast de voetgangersoversteekplaats is het rijwielpad, van trottoir naar trottoir.

Voor buitenlanders is het autorijden duidelijk minder aan te raden. In Japan rijdt men links, hetgeen op zich natuurlijk geen probleem hoeft te zijn, maar de bewegwijzering in Japan is veel beperkter dan in Nederland. Snelwegen zijn veelal tolwegen. Ook wordt afgeraden om 's avonds te rijden omdat de verlichting van de wegen heel beperkt is. In combinatie met links rijden kan dit tot vervelende situaties leiden.
Daarnaast is autorijden niet aan te raden in grote steden als Tokyo en Kyoto vanwege drukte en smalle straten. Misschien mede daardoor ziet men veel fietsers. Anders dan bij ons, dient er in de steden op de trottoirs gefietst te worden.

Links rijden
Hoewel het niet echt typisch Japans is (40% van de wereldbevolking rijdt links), willen we hier wel het links rijden vermelden, omdat het zeer waarschijnlijk niet door Britse invloeden is ontstaan, zoals in veel andere landen, maar mogelijk wel een vergelijkbare achtergrond heeft.
Het schijnt dat de oude Romeinse legers links reden maar dat Napoleon, die nog als exponent van de Franse revolutionairen met zijn legers bijna heel Europa doortrok, het rechts rijden introduceerde. De Amerikanen hadden meer op met de Fransen dan met de Engelsen en dat zou de reden zijn dat zij ook rechts gingen rijden. Voor de meeste links rijdende landen geldt de Britse invloed en sommigen denken dat dit ook voor Japan zou hebben gegolden in de 19e eeuw. Dit lijkt echter niet zo waarschijnlijk omdat die invloed maar kort is geweest en de Amerikaanse, Duitse en Nederlandse invloed groter is geweest. Waarschijnlijker is het dat dit links rijden in Japan uit de Edo periode (1603-1868) stamt en door de heersende klasse, de samoerai, is ingevoerd. Hier doen twee theorieŽn opgeld.
De samoerai droegen hun zwaarden altijd aan de linkerkant van het lichaam, waarschijnlijk omdat de meesten rechtshandig waren. Als zij elkaar tegenkwamen en zij liepen rechts van de weg, bestond de mogelijkheid dat de zwaarden elkaar zouden raken. Dit was desastreus voor een samoerai, voor wie het zwaard heilig was, en dit moest leiden tot een handgemeen. Om dit te voorkomen ging men links van de weg lopen en ook rijden.
Volgens de andere theorie kon een samoerai (en dit gold ook voor de Europese ridder) die rechts liep of reed en van links werd aangevallen zich niet snel verdedigen, men moest zich dan immers eerst minimaal 90 graden naar links draaien. Men kan zich beter verdedigen als men wordt aangevallen aan de kant van de zwaard-hand, hetgeen over het algemeen de rechterhand is. Deze laatste theorie is zeer waarschijnlijk ook de reden dat de oude Romeinen en de Britten links reden respectievelijk nog steeds rijden..


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan

terug naar begin