Gezin en wonen

Feestdagen en festivals

Verkeer en links rijden

Hikikomori

Naamgeving en namen

Trouwen

Alcohol en dronkenschap

Zelfdodingen in Japan
Aanspreekvormen Overlijden en begraven Yakuza
Kleding in Japan Giri Pachinko
Werk en bedrijf Lotsbestemming, lot en noodlot Leeftijd en verjaardag in Japan

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Lotsbestemming, lot en noodlot

Omikuji

Honderden omikuji in de struiken voor de
Heian Jingû schrijn in Kyoto

In veel Aziatische landen kent men de lotsbestem- ming, denk bijv. aan het, eveneens bij ons bekende, begrip 'karma'. Ook in Japan kent men dit en in een shintôtempel probeert men dit bijv. gunstig te laten verlopen door te bidden tot de kami voor een gunst. Natuurlijk wil men ook graag weten wat de toekomst zal brengen en erg populair is het kopen van 'voorspellingsbriefje' (omikuji). Dit doet men door uit een grote hoeveelheid bamboestokjes, elk met een voorspellingsbriefje, één stokje te kiezen. Na het lezen worden deze briefjes in de takken van de bomen op het tempelterrein geknoopt om ze door de goden te laten lezen. Bij de tempels ziet men soms duizenden van deze briefjes in de struiken hangen.
Men  probeert natuurlijk het lot een gunstig verloop te laten krijgen door allerlei talismannen te kopen of te bidden voor geluk. Dit kan elke dag gebeuren maar zeker op speciale feestdagen is dit een vast onderdeel van het ritueel.
Bij het geven van namen aan de kinderen wordt gelet op het aantal lijnen in de bijbehorende kanji en dit aantal mag geen ongeluksgetal zijn.
De dagen in een jaar worden in de agenda's aangegeven als geluks- of ongeluksdagen en de gemiddelde Japanner houdt hier wel degelijk rekening mee. Trouwdata of andere belangrijke data worden hier op afgestemd. Zo zijn er 'tai-an' dagen, die gunstig zijn voor een huwelijk. De 'butsumetsu'dag brengt ongeluk maar is juist weer gunstig voor een begrafenis. Op 'butsumetsu' dagen is trouwen heel goedkoop maar desondanks vinden er nauwelijks huwelijken plaats.
Men slaapt over het algemeen nooit met het hoofd naar het noorden. Dit brengt ongeluk want zo wordt men begraven. De noordoostelijke richting wordt als ongunstig ervaren want het is de richting waaruit de duivelse geesten komen en ook weer weggaan. Een huis zal nooit met deur in die richting gebouwd worden. Ook vroeger bouwden men de steden het liefst met bergen in het noorden en noordoosten en met de ingang naar het zuiden.


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin