Japanners in Nederland

Japanse ervaringen in Nederland

Kazaguruma Rotterdam

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Japanners in Nederland

Deze pagina is in eerste instantie bedoeld voor Nederlanders waarvan de Japanse vriend of vriendin naar Nederland is gekomen en die deze vriend of vriendin, die vaak alleen Japans en Engels spreekt, op weg willen helpen om hier wat Japanse contacten te krijgen.

Tot 2005 was het aantal Japanners in Nederland steeds groeiende met in dat jaar als maximum 7602 Japanners. Daarna verminderde het aantal, in 2007 waren er nog 6100. Ter vergelijking: in 1981 waren dit er 2146, in 1991 waren dit er 4890 en in 2001 6821 *). Hiervan woonde het grootste deel in Amsterdam en omgeving, voornamelijk in Amstelveen. Zie verder onderstaande tabel voor een onderverdeling per plaats in 2009.
*) Bron: Ambassade van Japan in Den Haag

Aantal Japanners in Nederland in 2009

Plaats

Aantal

%

Amsterdam (vnl. Amstelveen)

3668

57,2

Rotterdam

734

11,5

Den Haag

628

9.8

Tilburg

183

2,9

Maastricht

131

2,0

Eindhoven

223

3,5

Utrecht

226

3,5

Groningen

71

1,1

Nijmegen

18

0,3

Overig (verspreid)

525

8,2

Totaal

6407

100,0

Bron: Japanse Kamer van Koophandel in Nederland (http://www.jcc-holland.nl)

Voor het merendeel zijn dit Japanners die hier door hun bedrijf gestationeerd zijn en dit betekent dat men meestal na 3, 4 of 5 jaar weer terug gaat naar Japan. Naast een bedrijfsmatige reden heeft dit ook een sociale reden. Zie hiervoor het stukje 'Werken in het buitenland' van de pagina 'Werk en bedrijf'.

In 1990 waren er 287 Japanse bedrijven in Nederland en er is sinds 1990 een lichte groei geweest tot 1998, toen waren er 346. In 1999 waren er drie minder en in 2002 waren het er 333. Afgezien van een kleine uitschieter in 2003, is het redelijk gestabiliseerd, in 2005 waren 326 Japanse bedrijven in Nederland.
De Japanners die voor een bedrijf naar Nederland komen, veelal met hun gezin, krijgen over het algemeen voldoende informatie en worden hier goed opgevangen door medewerkers van dat bedrijf. In de meeste plaatsen is er een soort Japanse gemeenschap en ook daar kunnen zij terecht voor informatie. De kinderen kunnen naar een Japanse school in Amsterdam of naar een internationale school. Het is ook meestal niet de bedoeling dat men langer dan 4 of 5 jaar in Nederland blijft.

Japanse vrouwenverenigingen
Zoals al vermeld zijn het over het algemeen de mannen die voor hun bedrijf hier zijn komen werken en hun gezin hebben meegenomen. Een aantal van de echtgenotes hebben zich verenigd en hebben clubs gesticht, zoals in Amstelveen, Den Haag en Rotterdam. Ook Japanse dames die gehuwd zijn met een Nederlander en al langer hier wonen zijn hierbij actief.

The Japan Women's Club (JWC)
In Amstelveen is al jaren The Japan Women's Club (JWC) actief. Zij komen bijeen in het Japans Cultureel Centrum (GO-centrum) in Amstelveen. Op de eerste en derde vrijdag van de maand wordt voor studenten of andere geïnteresseerden de mogelijkheid geboden tot het (gratis) voeren van conversaties in het Japans. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de studenten en daarom zijn deze conversaties geschikt voor beginners én voor gevorderden, zoals studenten van universiteiten of hogescholen. Soms wordt, wegens omstandigheden, afgeweken van de genoemde dagen. Zie de Evenementenkalender voor de tijden en de juiste dagen of neem contact op met JWC (zie Adressenlijst). Vooraanmelding is niet noodzakelijk.
Hanadon met HamanamimatsuriIn oktober 2000 schonk JWC 400 kersenbloesembomen aan de bevolking van Nederland, ter gelegenheid van de 400 jarige betrekkingen tussen Japan en Nederland. Deze bomen werden geplant op een speciaal gecreëerde plek, de Kersentuin, in het Amsterdamse bos in Amstelveen. Sinds die tijd organiseert de gemeente Amstelveen in samenwerking met de Japanse ambassade in Den Haag en een aantal organisaties, waaronder The Japan Women's Club, elk jaar rond eind maart een 'hanamimatsuri' (Cherry Blossom Festival) in de Kersentuin in Amstelveen. Op de foto hiernaast een optreden van de groep Hanadon tijdens een van de jaarlijkse hanamimatsuri in de Kersentuin.

Naast het uitwisselen van informatie tussen de Japanners onderling is ook het bevorderen van de contacten tussen de twee culturen één van de doelstellingen van de JWC.
JWC heeft een eigen website, in het Japans maar ook in het Engels: http://www.jwc-sakura.com

Kazaguruma
In Den Haag en Rotterdam is Kazaguruma (windmolen) actief. Dit zijn in feite twee clubs die een eigen bestuur hebben en eigen activiteiten organiseren maar wel veel onderling contact hebben. Deze clubs zijn voornamelijk voor Japanse dames bestemd maar er zijn ook Nederlandse en anderstalige dames actief. De voertaal is over het algemeen Japans of Engels.
Activiteiten zijn gericht op uitwisseling van gegevens betreffende evenementen maar ook worden veranderingen in sociale en economische aspecten in de Nederlandse wetgeving, die van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven, besproken. In principe komt men eens in de maand bij elkaar, bijv. voor een lunch, museumbezoek, een bloemenveiling e.d.
Voor meer informatie, zie de pagina Kazaguruma Rotterdam
For more information please go to Kazaguruma Rotterdam
Kazaguruma Den Haag heeft een eigen website (in het Japans): http://www.geocities.jp/kazagurumahaag/

In Uithoorn bestond de vrouwenvereniging Oranda-kai, maar deze is in juni 2009 opgeheven.

Voor meer informatie kan men het beste contact opnemen met één van de bestuursleden van deze clubs. De telefoon- en faxnummers evenals eventuele e-mailadressen staan vermeld in de Adressenlijst.

Japanners die via vrienden of kennissen naar Nederland komen en hier Japanse contacten willen opbouwen kunnen zich altijd bij één van bovengenoemde clubs aanmelden.
Ook kunnen zij zich voor allerlei informatie wenden tot de Japanse ambassade in Den Haag. De ambassade is zeer goed geïnformeerd over de verblijfplaatsen van de meeste Japanners in Nederland en de verschillende mogelijkheden op allerlei gebieden. Adres van de ambassade staat in de  Adressenlijst.

Het is wellicht niet onverstandig om Japanners die hier al of niet tijdelijk verblijven, kennis te laten maken met één van de bovengenoemde verenigingen. De leden van deze verenigingen kunnen elkaar helpen om een kloof die mogelijk kan ontstaan door de grote cultuurverschillen te overbruggen. Ook helpt men elkaar bij het begrijpen en toepassen van de belasting en sociale wetgeving in Nederland.

Websites speciaal voor de Japanners in Nederland
Er is een website, speciaal voor Japanners in Nederland, in het Japans.
Te vinden op: http://www.baibainet.com
Daarnaast is er een website speciaal voor oudere Japanse mensen in Nederland. Sommigen hebben moeite met ouder worden in een vreemd land met een vreemde cultuur en/of kunnen bang zijn voor eenzaamheid.
Voor oudere Japanners in Nederland is er een club, waarvan de leden elkaar helpen. Dit is de Nichiran Silvernet Foundation. Er is een website in het Japans en Engels: http://www.nichiran.org

Website over Nederland voor Japanners in het Japans van de Nederlandse ambassade in Tokyo:
http://www.minbuza.nl/PostenWeb/J/Japan//駐日オランダ王国大使館

JCC in Nederland voor Japanners
De Japanese Chamber of Commerce is voor Japanners in Nederland ook bereikbaar om te helpen bij het oplossen van eventuele problemen of andere persoonlijke zaken.

Nederlands en Engels voor Japanners
Voor Japanners is er een mogelijkheid om Nederlands te leren. Studio PI in Amsterdam geeft cursussen Nederlands, speciaal voor Japanners. Voertaal is Japans en Engels.
Nederlandkunde (Dutch Studies) aan de universiteit van Leiden, Faculteit der Letteren. Er is een één- en een driejarig programma. Deze studie is bedoeld voor buitenlanders, maar niet specifiek voor Japanners.
In veel plaatsen zijn er mogelijkheden voor buitenlanders om Engels te leren. In Amstelveen, waar de meeste Japanners wonen, verzorgt bijv. stichting Cardanus (http://www.cardanus.nl) Engelse les, bedoeld voor niet-Nederlanders.

Onderwijs voor Japanse kinderen in Nederland
Over het algemeen nemen de Japanse werknemers, die door een bedrijf voor een aantal jaren in het buitenland worden gedetacheerd, een gezin met jonge kinderen mee. Omdat deze periode meestal beperkt is tot een aantal jaren, wil men het liefst deze kinderen op een Japanse wijze onderwijs aanbieden en dit kan in Nederland op de Japanse scholen in Amsterdam en Rotterdam. Het is essentieel dat de Japanse kinderen dit Japanse onderwijs krijgen, omdat bijv. het Japanse schrift al op jonge leeftijd dient te worden geleerd, maar daarnaast wil men toch ook het Japanse schoolleven met de daarbij behorende authentieke Japanse cultuur op de juiste wijze overbrengen.
Oudere kinderen die het middelbaar onderwijs volgen, zullen over het algemeen niet worden meegenomen naar het buitenland en kinderen die tijdens het verblijf in het buitenland middelbaar onderwijs willen gaan volgen, zal men het liefst  terugsturen naar Japan, zodat dit onderwijs volledig in de Japanse cultuursfeer plaatsvindt. De reden hiervan is de typische Japanse cultuur. Iemand die (te) lang in het buitenland heeft gewoond en westerse gewoontes heeft aangeleerd, zal in Japan niet meer als een 'volwaardige' Japanner worden gezien. Dit geldt eigenlijk ook voor de volwassenen, maar dit geldt zeker voor kinderen, die immers nog zeer beïnvloedbaar zijn en wel later in Japan nog willen gaan werken en daar carrière willen maken. Natuurlijk is het allemaal iets genuanceerder en verandert er wel het een het ander maar de achterliggende gedachten gelden nog steeds.

Cultuurverschillen
De grote cultuurverschillen kunnen soms, zowel voor Japanners die hier verblijven als voor de Nederlanders, zeer storend, vervelend of hinderlijk zijn. Een voorbeeldje daarvan staat op de pagina over Verpakken (in het kader). Zowel de Japanse Kimiko Kawabata (die in Nederland woont) als de Nederlandse Harriët Kroon schreven hier informatieve boeken over, De Binnenzijde van Japan, resp. Zo onbeleefd (zie de Literatuurlink). Met name dit laatste boek zou verplichte literatuur dienen te zijn voor bedrijven die contacten onderhouden met Japanse firma's. In 2014 is dit boek ook als e-boook verschenen, wel met een andere titel: Aardig anders.

Winkels voor Japanners in Nederland
Tegenwoordig komen er ook steeds meer winkels die speciaal bedoeld zijn voor Japanners om tegemoet te komen aan hun eigen specifieke wensen. Naast een boekwinkel met uitsluitend Japanse boeken en tijdschriften is er nu ook een Japanse kapsalon in Amsterdam. Binnenkort komt daar ook een Japans theehuis. Voor de adressen, klik hieronder op de betreffende link.

Adressen (vrouwenverenigingen)

Adressen (winkels speciaal voor Japanners)

Links (voor Japanners in Nederland)

Links (over de cultuur)

Literatuur


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin