Geschiedenis van de Japanse kunst

Prentkunst

Japanse poppen

Geschiedenis in jaartallen

Toneel en Dans
Muziek
Film (speelfilm)
Anime

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

afkunst.gif (2733 bytes)


Algemene-  en kunstgeschiedenis van Japan in jaartallen

De jaartallen van de verschillende perioden en zelfs van sommige vroege gebeurtenissen liggen niet
eenduidig vast, maar zijn afhankelijk van bepaalde interpretaties en verschillen daardoor soms per bron.
We hebben gemeend de kunsthistorische jaartallen te moeten vervlechten met de politiek-historische jaartallen omdat de meeste kunstuitingen geplaatst dienen te worden binnen hun politiek-historisch kader.

Kunsthistorische informatie is in groen weergegeven

60.000 - 10.000 v.C.

Oude stenen tijdperk. Volgens sommigen moeten we echter nog verder terug.

10.000 - 7500 v.C.

Vroege proto-J˘moncultuur

7500 - 300 v.C.

J˘mon periode (Jomon cultuur)
Aardewerk met touwmotieven.

660 v. C.

Mythische stichting van Japan onder Jimmu Tenn˘. Op 11 februari (eerste dag van eerste maanmaand) werd Jimmo Tenn˘ gekroond als de eerste keizer van Japan en dit wordt gezien als de stichting van het keizerrijk Japan. Dit is slechts uit overlevering bekend en het is mogelijk dat hij of veel later heeft geleefd (rond 60 v.C.) of misschien zelfs helemaal niet. Hij zou dan de verpersoonlijking kunnen zijn van de samentrekking van een aantal personen.

300 v.C. - 300 n.C.

Yayoi periode (Yayoi cultuur)
Vanaf het vasteland (Korea) binnentrekkende groepen vormen een nieuwe cultuur. Ontstaan van landbouwgemeenschappen met introductie van natte rijstbouw. Uit deze kleine ge´soleerde gemeenschappen ontstond de belangrijke clan-cultuur in Japan. Kleine koninkrijkjes ontstaan, zoals: koninkrijk Wa en koninkrijk Nu.
Introductie in Japan van metaalbewerking, smeedkunst (ijzer en brons) en weefkunst.

300 - 710

Kofun periode
Deze periode is genoemd naar de grafheuvels of tumuli, 'kofun' in het Japans, waarin men belangrijke doden begroef, zoals de bekende tumulus van keizer Nintoku (vlakbij Nara). Rond deze tumuli zijn vele kleine kleibeeldjes gevonden, de haniwa.

300 - 645

Yamato periode
Genoemd naar het toen belangrijkste gebied Yamato, de streek bij het huidige Kyoto en Nara. 

300 - 552

Yamato periode
Kunsthistorici maken een iets andere indeling van de kofun periode

300

Eerste regering in Yamato

405

OfficiŰle introductie van het Chinese schrift in Japan. Een leraar Wani komt uit Korea om aan ÚÚn van de Japanse prinsen het Chinese schrift te leren. Sommige bronnen spreken echter over het jaar 285. Zie hiervoor het hoofdstuk over de Geschiedenis van de Japanse taal.

540 - 587

Keizer Y˘mei. Keizer van 586-587. (Niet verwarren met keizer Jomei, die keizer was van 629-641). Y˘mei was de vader van prins Sh˘toku en hij werd door toedoen van prins Sh˘toku tijdens zijn laatste jaren boeddhist. Hij was hiermee de eerste boeddhistische keizer van Japan.

552 - 645

Asuka periode
De kunsthistorische Asuka periode wijkt af van de politiek-historische Asuka periode (645-710). Deze periode is genoemd naar de plaats Asuka in het Yamato gebied. Asuka was een belangrijke plaats op cultureel gebied en veelal centrum van politieke macht.

552 (of 538)

Koning van Paekche (ÚÚn van de drie koninkrijken in Korea) stuurt boeddhabeeld. Wordt gezien als introductie van boeddhisme in Japan. De Nihongi of Nihon shogi noemt het jaar 552. Andere bronnen spreken over het jaar 538.

572 - 622

Sh˘toku-taishi (kroonprins Sh˘toku). Tweede zoon van keizer Y˘mei. Groot hervormer en voorvechter van het boeddhisme. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste figuren van Japan uit die tijd. Hij is regent geweest van 592-622 voor zijn tante, keizerin Suiko. Hij is nooit keizer geweest, dus niet verwarren met (keizerin) Sh˘toku (keizerin van 764-770)
Sh˘toku was zijn boeddhistische naam, zijn eigenlijke naam was prins Umayado.
Umaya en dit betekent paardenstal. Hij werd geboren in een paardenstal omdat zijn moeder daar juist wandelde toen hij plotseling ter wereld kwam.

586 - 587

Periode van keizer Y˘mei, de vader van Sh˘toku-taishi. Hij leeft van 540-587. Hij wordt opgevolgd door Sushun, zijn broer.

587 - 592

Periode van keizer Sushun, broer van keizer Y˘mei. Hij wordt in 592 vermoord door Soga no Umako. Soga no Umako zet dan Suiko, de zuster van Sushun (en van Y˘mei), op de troon als keizerin.

592 - 628

Periode van keizerin Suiko. Ze was de zuster van keizer Y˘mei en keizer Sushun. Ze leefde van 554-628.
Sh˘toku-taishi was tot zijn dood in 622 regent voor zijn tante, keizerin Suiko.

594

Sh˘toku-taishi proclameert het boeddhisme als staatsgodsdienst.

596

Soga no Umako bouwt H˘k˘ji, een boeddhistische tempel.

604

Afkondiging van de eerste Japanse grondwet, bestaande uit 17 artikelen. Volgens de verhalen zijn deze opgesteld door prins Sh˘toku.

607

Sh˘toku-taishi stuurt een delegatie o.l.v. Ono Imoko naar China.
Invoering van de Chinese kalender.
Prins Sh˘toku bouwt tempel af die zijn vader, de eerder overleden keizer Y˘mei, was begonnen. Deze tempel heet dan Wakakusadera maar brandt af in 670.  Wordt later weer opnieuw gebouwd maar krijgt dan de naam H˘ryűji en deze bestaat nog steeds. Waarschijnlijk heette de tempel voor het afbranden nog Ikarugadera. De H˘ryuji is nu de oudste bestaande tempel in Japan met vele kunstschatten.

608

Tweede delegatie, weer o.l.v. Ono Imoko, naar China.

614 - 669

Nakatomi no Kamatari. Belangrijke telg van de Nakatomi-clan. Hij verslaat de Soga-clan in 645 en begint met grote hervormingen door te voeren. De Nakatomi-clan stamt af van Ame no Koyane no mikoto, die weer een zoon is van Takami musubi no kami, een shint˘god.
In 669 krijgt Nakatomi no Kamatari het recht om de naam Fujiwara te dragen.

645 - 710

Asuka periode
Politiek-historische indeling, genoemd naar belangrijke plaats in Yamato gebied waar ook een aantal keizers resideerden.

645 - 710

Hakuh˘ periode
De kunsthistorische indeling van de kofun periode wijkt af van die van de politiek-historische indeling.

645

Belangrijke Soga-clan wordt verslagen door Nakatomi no Kamatari.
Taika Reformatie of Grote Hervormingen die in het verlengde lagen van die van Sh˘toku-taishi, worden o.l.v. Prins Naka no ďe en Nakatomi no Kamatari ingevoerd.

Naniwa (huidig Osaka) wordt hoofdstad onder keizer K˘toku.

667 - 673

ďtsu (plaatsje in provincie ďmi aan het Biwameer) is de hoofdstad van Japan tijdens het bewind van de keizers Tenji en K˘bun.

669

Vlak voor zijn overlijden in 669 krijgt Nakatomi no Kamatari van de keizer het recht om de familienaam Fujiwara te dragen. Zijn zoon Fujiwara no Fuhito (659-720) is een belangrijke minister tijdens verscheidene keizers en begint met de opmars der Fujiwara's.

670

De H˘ryűji tempel brandt af.

694

Fujiwaraky˘ wordt hoofdstad.

710 - 794

Nara periode ook wel Tenpy˘ periode genoemd
In 710 wordt Heij˘ky˘ (Nara) hoofdstad.
Cultuur import uit China en Korea (tot ong. 860)

712

Het boek Kojiki verschijnt.

720

Het boek Nihongi (Nihon shoki) verschijnt.

724 - 749

Periode van keizer Sh˘mu. Hij was de 45ste keizer van Japan, leefde van 699-754.
Hij werd opgevolgd door zijn dochter K˘ken.

728

Bouw van T˘daiji in Nara

749 - 758

Periode van keizerin K˘ken, de dochter van Sh˘mu. Was sterk be´nvloed door Fujiwara Toyonari en Fujiwara Nakamaro (broers). Nakamaro dwong haar in 758 af te treden en zij ging in het klooster. Zij was van 764-770 echter weer keizerin, nu als keizerin Sh˘toku.

752

Inwijding van de Grote Boeddha (Daibutsu) van T˘daiji

764 - 770

Periode van keizerin Sh˘toku, dezelfde als keizerin K˘ken. Voordat zij voor de tweede keer keizerin werd, stond zij onder sterke invloed van een monnik, D˘ky˘. In feite kon ze juist door zijn toedoen voor een tweede keer keizerin worden en daardoor kreeg D˘ky˘ veel macht aan het hof. Hij wierp zichzelf al op als de volgende keizer maar werd uiteindelijk verbannen.

781 - 806

Periode van keizer Kanmu, de 50ste keizer.
Hij liet een lijst opstellen met de postume namen van alle vorige keizers, de namen waarmee de keizers later zouden worden aangeduid en die nog steeds gebruikt worden. Tot die tijd werden de keizers aangeduid door hun hoofdstad of de gewone naam.

784

Wegens te grote invloed van de boeddhistische monniken verlaat de keizer de hoofdstad Nara en wordt Nagaoka de nieuwe hoofdstad als Nagaoka-ky˘.

794 - 1185

Heian periode

794

Heian (Kyoto) wordt hoofdstad

894

Verbreking van de betrekkingen met China. Japan gaat een eigen koers varen.

1002

Sei Shonagon schrijft Hoofdkussenboek

1008 - 1020

Murasaki schrijft boek Genji Monogatari

1147 - 1199

Minamoto Yoritomo. Is de eerste sh˘gun van Japan van 1192 - 1199.

1053

Fenikshal (H˘˘d˘), met daarin de beroemde Amida Boeddha, van de By˘d˘in wordt gebouwd te Uji (ten zuiden van Kyoto).

1133 - 1212

Boeddhistische priester H˘nen. Hij is de stichter van de Zuivere (of Reine) Land sekte (J˘d˘shű).

1141 - 1215

Boeddhistische priester Eisai. Hij is de stichter van de Renzai school van het zenboeddhisme.

1160

Heiji-oorlog (Heiji no ran). Slag tussen Minamoto Yoshitomo en Taira Kiyomori, die door Taira Kiyomori wordt gewonnen. Minamoto Yoshitomo vlucht maar wordt gedood en zijn zoons Minamoto Yoritomo en Minamoto Yoshitsune worden naar Izu verbannen.

1180 - 1185

Gempei oorlog. Minamoto Yoritomo (van de Minamoto clan, deze clan wordt ook wel Genji genoemd) kan toch weer een leger opbouwen en samen met zijn broer Yoshitsune verslaat hij in 1185 de Taira (of Heike) clan in de zeeslag bij Dan-no-mura. 

1180

Verwoesting van T˘daiji en de K˘fukuji.

1185

Slag bij Dan-no-mura. Beslissende slag tussen de Minamoto clan (Yoritomo) en de Taira clan. De Taira kind-keizer Antoku verdrinkt.

1189

Uit wantrouwen laat Minamoto Yoritomo zijn broer Yoshitsune ombrengen, d.w.z. Yoshitsune wordt gedwongen zelfmoord te plegen.

1191

De monnik Eisai introduceert het Zenboeddhisme in Japan.

1192

Minamoto (no) Yoritomo wordt de eerste sh˘gun.

1192 - 1333

Kamakura periode
Macht bij de sh˘gun Minamoto Yoritomo en zijn bakufu (besturingsapparaat). Keizer verliest zijn macht.

1195

Wederopbouw van de hal van de Daibutsu van de T˘daiji in Nara.

1199

Yoritomo sterft. Zijn zoon, Minamoto no Yoriie, volgt hem op.
Grote zuidelijke poort (Nandaimon) van de T˘daiji wordt gebouwd. Introductie van de Grote Boeddha-stijl (Daibutsuy˘) in de tempel architectuur.

1203

Minamoto Sanetomo, broer van Yoriie, wordt sh˘gun. H˘j˘ clan komt aan de macht met H˘j˘ Tokimasa als Shikken (regent voor de sh˘gun).

1219

Minamoto Sanetomo wordt vermoord door zijn neef, de zoon van zijn broer Yoriie. Hij is de laatste Minamoto sh˘gun. H˘j˘ clan heeft volledige macht als Shikken.

1226

Fujiwara Yoritsune (8 jaar oud) wordt als sh˘gun benoemd. H˘j˘ heeft de eigenlijke macht.

1250

Heike Monogatari (de geschiedenis van de Taira clan) wordt geschreven.

1274

Eerste Mongoolse invasie (Kubilai Khan). Mongolen verdreven door een tyfoon.

1281

Tweede Mongoolse invasie. Mongolen weer verdreven door een tyfoon.

1305 - 1358

Ashikaga Takauji. Eerste Ashikaga sh˘gun, van 1338-1358.

1331

De keizer Go-Daigo komt in opstand tegen de bakufu (H˘j˘ clan). Hij verliest en wordt verbannen.

1333

H˘j˘ clan verliest de macht door toedoen van generaal Ashikaga Takauji. Deze loopt over van de H˘j˘ naar de kant van de keizer. De H˘j˘ worden gedood. Keizer Go-Daigo krijgt zijn macht terug. Sh˘gun Morikuni treedt af.
Een zoon van Go-Daigo wordt sh˘gun.

1333 - 1573

Muromachi periode of Muromachi bakufu
Genoemd naar wijk in Kyoto waar de bakufu is gevestigd in deze periode.

1336

Ashikaga Takauji verslaat keizer Go-Daigo (die hij dus eerst gesteund had) en benoemt K˘my˘ tot nieuwe keizer. Go-Daigo blijft zichzelf echter als echte keizer beschouwen maar draagt de keizerlijke regalia (zwaard, spiegel en juweel) over aan de andere keizer. Later wordt beweerd dat deze nagemaakt waren en dat dus Go-Daigo toch de echte keizer was gebleven.

1336 - 1392

Nambokuch˘-jidai (periode van noordelijk en zuidelijk hof).
Keizer Go-Daigo vlucht naar het zuiden van Yamato en handhaaft daar zijn hof. Er zijn nu twee keizerlijke hoven (Noord en Zuid). Het noordelijk hof met keizer K˘my˘, gesteund door Ashikaga Takauji en het zuidelijk hof met keizer Go-Daigo.
Deze periode wordt de Nanbokuch˘-periode genoemd en duurt tot 1392.

1338

Ashikaga Takauji wordt door keizer K˘my˘ tot sh˘gun benoemd.
Door sommigen wordt dit gezien als het begin van de Muromachi periode

1358 - 1408

Ashikaga Yoshimitsu. Derde Ashikaga sh˘gun. Hij was 9 jaar toen hij zijn vader als sh˘gun opvolgde in 1367. Hij trad af in 1395, werd monnik en trok zich terug in zijn villa in Kitayama (Noordelijke bergen van Kyoto). Van daaruit regelde hij nog steeds de landszaken voor zijn opvolger, zijn zoon Yoshimochi, die toen 9 jaar oud was.

1367 - 1408

Kitayama cultuur. Een bepaalde kunstcultuur die Ashikaga Yoshimitsu om zich heen creŰerde.

1392

Er wordt overeenstemming bereikt tussen het Noordelijk en het Zuidelijk hof. Einde van de Nanbokuch˘-periode.

1398

Kinkakuji (Gouden paviljoen) gebouwd door Ashikaga Yoshimitsu, de derde Ashikaga sh˘gun. Het was deel van een villacomplex in Kitayama. Na de dood van Yoshimitsu werd de villa een tempel, Rokuonji. Het paviljoen werd een shariden (relikwieŰnhal).

1435 - 1490

Ashikaga Yoshimasa, de achtste Ashikaga sh˘gun van 1449 -1473. Hij bouwde ook een villa, de Ginkakuji (Zilveren paviljoen in 1484) in Higashiyama (Oostelijke bergen van Kyoto) als een tegenhanger van de Kinkakuji. Hield zich meer bezig met culturele zaken i.p.v. de grote problemen in het land (Oninoorlog). Hij trad af in 1474.

1443 - 1490

Higashiyama cultuur.
Overeenkomstig zijn voorganger Yoshimitsu, bouwde Ashikaga Yoshimasa ook een cultuur om zich heen op rond Higashiyama .

1467 - 1477

Oninoorlog. Ruzie binnen de bakufu clans. De Ashikaga sh˘guns verliezen macht en het land valt uiteen. Kyoto is aan het eind van de Onin-oorlog ÚÚn grote puinhoop.

1467 - 1600 of
1467 - 1568

Sengoku-jidai. Periode van de "staten in oorlog". Grote veldslagen tussen de verschillende daimy˘, waaruit uiteindelijk Oda Nobunaga als duidelijke leider te voorschijn komt.

1484

Ginkakuji (Zilveren paviljoen) wordt gebouwd door de 8ste Ashikaga sh˘gun, Ashikaga Yoshimasa. Deze wordt voltooid in 1489.

1499

Ry˘anji tuin wordt aangelegd.

1513

Daisen'in tuin (Kyoto) wordt aangelegd.

1534 - 1582

Oda Nobunaga. Eerste van de drie grote daimy˘ die begint te werken aan de eenheid van Japan. In 1573 zet hij Ashikaga Yoshiaki af en dan begint de Azuchi-Momoyama periode, een sh˘gun-loos tijdperk tot 1603. Nobunaga wordt in 1582 door zijn eigen generaal Akechi Mitsuhide vermoord. Na hem werken Toyotomi Hideyoshi en Tokugawa Ieyasu verder aan de eenwording van Japan.

1536 - 1598

Toyotomi Hideyoshi. Hij volgt Oda Nobunaga op als deze wordt vermoord in 1582. Toyotomi gaat verder met de hereniging van Japan en probeert ook Korea te onderwerpen, hetgeen mislukt.

1542 - 1616

Tokugawa Ieyasu. Levert in oktober 1600 de beroemde slag bij Sekigahara, die hij wint en verkrijgt daarmee praktisch de alleenheerschappij over Japan. Hij wordt in 1603 sh˘gun en start het Tokugawa shogunaat dat tot 1868 stand houdt, met de bakufu in Edo (huidig Tokyo). Kyoto blijft de hoofdstad tot 1868.
In 1605 treedt hij terug als sh˘gun, ten gunste van zijn zoon Hidetada, maar houdt tot zijn dood in 1616 nog steeds de touwtjes in handen.

1543

Portugezen landen in Tanegashima. Zij brengen de vuurwapens in Japan.

1549

De Portugese Jezu´et Fransiscus Xaverius landt in Kagoshima. Verspreiding van het Christendom begint.

1560

Oda Nobunaga (een van de daimy˘) verslaat Imagawa Yoshimoto (een andere belangrijke daimy˘) in de slag bij Okehazama en toont zich een briljant strateeg. Hierdoor wordt hij steeds invloedrijker.  

1562

Tokugawa Ieyasu sluit zich aan bij Oda Nobunaga.

1568

Oda Nobunaga trekt Kyoto binnen. Ashikaga Yoshiaki wordt sh˘gun.

1573

Oda Nobunaga zet Ashikaga Yoshiaki af.
Einde Muromachi bakufu.

1573 - 1600

Azuchi-momoyama periode

1579 - 1632

Tokugawa Hidetada. Zoon van Ieyasu. Is van 1605-1623 de tweede Tokugawa sh˘gun.

1582

Oda Nobunaga en Tokugawa Ieyasu verslaan samen Takeda Katsuyori.
Oda Nobunaga wordt vermoord in Kyoto.
Toyotomi Hideyoshi komt op als sterke man.

1583

Hideyoshi gaat in zijn kasteel in Osaka wonen.

1584

Gevechten tussen Toyotomi Hideyoshi en Tokugawa Ieyasu. Strijd eindigt onbeslist en men sluit vrede.

1585

Toyotomi Hideyoshi wordt kampaku.

1587

Begin met verdrijving van katholieke priesters. Hideyoshi verbiedt Christendom.

1588

Alle niet-samoerai mogen geen wapens meer dragen.

1590

De H˘j˘ clan verliest hun kasteel in Odawara (vlakbij Edo = Tokyo) aan Hideyoshi Toyotomi. Tokugawa Ieyasu krijgt een gebied dat van de H˘j˘ clan was en vestigt zich in Edo.

1592

Toyotomi Hideyoshi valt Korea binnen (eerste keer).

1597

In Nagasaki worden, in opdracht van Toyotomi Hideyoshi, 26 Christenen gekruisigd.

1597 - 1598

Tweede invasie van Korea door Hideyoshi. Hij wordt verslagen door Chinese en Koreaanse troepen en moet terug.

1598

Toyotomi Hideyoshi sterft. Zijn zoon Hideyori moet hem opvolgen maar is minderjarig. 5 Regenten nemen het over: Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, Mori Terumoto, Ukita Hideie en Uesugi Kagekatsu. Een andere belangrijke daimy˘ was ook nog Ishida Mitsunari.
Vanuit Rotterdam vertrekken de 5 schepen: De Hoop, Geloof, Liefde, Trouw en Blijde Boodschap voor hun reis naar Japan.

1600

19 april. Het Nederlandse schip De Liefde strandt op de kust van het zuidelijke eiland Kyushu, bij Bungo (later Funai en tegenwoordig Oita), in de baai van Beppu.
In oktober vindt de grote slag bij Sekigahara plaats. Tokugawa Ieyasu komt hieruit te voorschijn als overwinnaar. Toyotomi Hideyori blijft op zijn kasteel in Osaka.

1600 - 1867

Tokugawa periode (ook wel Edo periode genoemd maar deze is eigenlijk van 1603 - 1867)

1603 - 1605

Tokugawa Ieyasu is de eerste Tokugawa sh˘gun en is daarmee de stichter van het Tokugawa shogunaat. Tokugawa bakufu in Edo. Kyoto blijft hoofdstad.

1605 - 1623

Tokugawa Hidetada, zoon van Ieyasu, wordt de tweede Tokugawa sh˘gun. Tokugawa Ieyasu treedt af als sh˘gun, maar blijft achter de schermen de grote leider.

1609

De eerste VOC schepen, de Rode Leeuw en de Griffioen, komen aan in Japan. Begin van de handelsrelatie Nederland-Japan. Nederlandse handelspost op Hirado. Eerste hofreis naar de sh˘gun. Jacques Specx wordt eerste opperhoofd.

1612

Christendom wordt verboden.

1613

De Engelsen krijgen toestemming om op Japan te handelen. Engelsen krijgen ook handelspost op Hirado.

1615

Tokugawa Ieyasu vindt een gelegenheid om Toyotomi Hideyori te verslaan in diens kasteel in Osaka. Op 4 juni 1615 geeft Hideyori zich gewonnen en pleegt zijn hele familie zelfmoord. De Toyotomi's houden op te bestaan terwijl de Tokugawa's nu de volledige alleenheerschappij over Japan verkrijgen. Hoewel Tokugawa Hideta sinds 1605 sh˘gun is, is zijn vader, Tokugawa Ieyasu nog steeds de stuwende kracht achter deze overwinning. Dit zou stabiliteit en vrede brengen tot de Meiji restauratie.

1616

Voor de buitenlanders blijven nog slechts twee havens beschikbaar: Hirado en Nagasaki.
Tokugawa Ieyasu overlijdt.

1622

Verbranding van 55 Christenen in Nagasaki.

1623 - 1651

Tokugawa Iemitsu, de kleinzoon van Tokugawa Ieyasu, wordt de derde Tokugawa sh˘gun.
De christenvervolging wordt ge´ntensiveerd.
Engelsen sluiten hun handelsfactorij in Hirado.

1628

Nederlandse factorij (handelspost) wordt gesloten wegens onenigheid over optreden Nederlander Nuyts.

1630

Verbod op invoer van Chinese boeken en van boeken uit het Westen. In feite verbod op invoer van Christelijke boeken.

1632

Teneinde de de kwestie Nuyts op te lossen, leveren de Nederlanders Nuyts uit aan de Japanners. Hij wordt gevangen gezet en blijft dat tot 1637.

1633

Afsluiting van Japan voor de Japanners. Alleen schepen met speciale toestemming mogen Japan verlaten. Japanners buiten Japan mogen niet meer terugkeren.
Kwestie Nuys opgelost. Hirado wordt heropend. Van nu af aan wordt de hofreis jaarlijks gehouden.

1635

De sh˘gun Tokugawa Iemitsu vaardigt een wet uit, de sankin-k˘tai, waarbij de daimy˘ (grote landheren) werden verplicht afwisselend in Edo en op hun eigen landgoederen te verblijven. Meestal betekende dit een jaar in Edo en dan een jaar op hun landgoederen en dan weer een jaar in Edo enz. Als zij terugkeerden naar hun bezittingen moesten hun vrouwen en kinderen min of meer als gegijzelden in Edo achterblijven. Op die manier hadden de daimy˘ geen tijd en geld en vanwege de achtergebleven familieleden ook geen zin, om acties tegen de sh˘gun te ondernemen. De sankin-kodai werd in 1862 afgeschaft.
Verdere afsluiting van Japan: Nagasaki wordt de enige haven voor de buitenlanders. Japanners mogen Japan niet meer verlaten en de Japanners in het buitenland mogen niet meer terugkeren.

1636

Portugezen worden verbannen naar Deshima. Nederlanders blijven nog in Hirado.

1637

Grote opstand van Christelijke boeren op Kyushu (Shimabara opstand).
Franšois Caron maakt hofreis naar de sh˘gun. Nuyts wordt vrijgelaten.

1639

Portugezen moeten Japan verlaten. Alleen de Nederlanders en de Chinezen mogen nog blijven.

1640

Nederlandse factorij in Hirado wordt opgeheven.

1641

Nederlanders moeten naar Deshima, een kunstmatig eiland voor Nagasaki. Japan is nu volledig afgesloten. Alleen via de Nederlanders op Deshima vindt onder scherpe controle nog handel plaats. Ook Chinezen zitten op een kunstmatig eiland bij Nagasaki. Alle onderlinge correspondentie tussen Japanners in Japan en Japanners die buiten Japan wonen, wordt verboden. Er wonen bijv. Japanners in Batavia, door toedoen van de Nederlanders.

1651 - 1680

Tokugawa Ietsuna is de vierde Tokugawa sh˘gun.
Enige r˘nin proberen een opstand te organiseren. Deze mislukt.

1656

Enige onderlinge correspondentie tussen Japanners binnen en buiten Japan wordt weer toegestaan.

1657

Grote brand in Tokyo.

1680 - 1709

Tokugawa Tsunayoshi is de vijfde Tokugwa sh˘gun. Hij wordt ook wel de honden-sh˘gun genoemd. Hij verbood het doden van alle levende wezens en verzorgde vooral honden.

1690

Engelbert Kaempfer (VOC) komt aan op Deshima.

1709 - 1712

Tokugawa Ienobu is de zesde Tokugawa sh˘gun.

1712 - 1716

Tokugawa Ietsugu is de zevende sh˘gun.

1716 - 1745

Tokugawa Yoshimune is de achtste Tokugawa sh˘gun.
Hij weigerde aanvankelijk sh˘gun te worden maar de familieraad verplichtte hem tot aanvaarding van het ambt. Hij was een rechtschapen sh˘gun met een goed functionerend apparaat achter zich. Hij werd daarom wel kome-sh˘gun (rijst sh˘gun) genoemd.

1716

Bakufu hervormingen onder sh˘gun Tokugawa Yoshimune

1745 - 1760

Tokugawa Ieshige is de negende Tokugawa sh˘gun.

1760 - 1786

Tokugawa Ieharu is de tiende Tokugawa sh˘gun.

1778

De Russen willen een handelsverdrag maar dit wordt geweigerd.

1779

Isaac Titsingh wordt opperhoofd op Deshima (eerste keer).

1786 - 1837

Tokugawa Ienari is de elfde negende Tokugawa sh˘gun.

1790

Vanaf nu vindt de hofreis maar eens in de vier jaar plaats wegens geringere handel.

1792

Opnieuw vragen de Russen om op Japan te handelen. Wordt weer geweigerd.

1796

Nederlands-Japans woordenboek (Halma) van Inamura Sanpaku verschijnt.

1799

In Nederland wordt de VOC opgeheven.

1803

Amerikanen landen in Nagasaki. Vragen toestemming om te handelen. Dit wordt geweigerd.
Hendrik Doeff wordt opperhoofd op Deshima. Hij zal dit blijven tot 1817 wegens bezetting van Nederland door Frankrijk (Napoleon).

1804

Russen vragen weer om te mogen handelen. Wordt weer geweigerd.

1809

Jan Cock Blomhoff komt aan in Deshima. Hij begint als pakhuismeester.

1813

Engelsen proberen Deshima over te nemen. Wordt voorkomen door optreden Doeff.

1817

Jan Cock Blomhoff wordt opperhoofd op Deshima. Bij aankomst op Deshima blijkt dat hij zijn vrouw Titia en zoon Johannes heeft meegenomen, alsmede een dienstmeid en een kindermeid. Dit is streng verboden. Veel hilariteit bij de Japanners, ze zien voor het eerst westerse vrouwen. De vrouwen moeten met de volgende boot weer terug.

1821

Nederlanders brengen kamelen naar Japan, als geschenk voor de sh˘gun.

1823

Von Siebold, Duitse arts in dienst van de VOC, komt als arts naar Deshima.

1824

Britten gaan aan land in Satsuma.

1825

Bakufu beveelt dat buitenlandse schepen direct verjaagd moeten worden.

1826

Von Siebold gaat als arts mee op hofreis. Hij verzamelt op deze reis veel van de Japanse flora en fauna.

1828

Von Siebold incident. De Duitse arts krijgt kaarten van Japan van zijn leerling en vriend Takahashi Kageyasu. Dit is ten strengste verboden. Von Siebold wordt verbannen. Kageyasu wordt gevangen gezet.

1829

Von Siebold moet Japan verlaten. Hij moet zijn Japanse vrouw en kind achterlaten.

1837 - 1853

Tokugawa Ieyoshi is de twaalfde Tokugawa sh˘gun.

1837

Een Amerikaans schip wordt door de Japanse kustwacht verdreven.

1844

De Nederlandse koning Willem II adviseert de sh˘gun middels een brief het land open te stellen.

1846 - 1867

Periode van keizer K˘mei. Hij leefde van 1821-1867.

1853 - 1858

Tokugawa Iesada is de dertiende Tokugawa sh˘gun.

1853

Commander Perry komt met een Amerikaans vlooteskader in Uraga en eist de openstelling van de havens voor buitenlandse handel. Belooft over een tijdje terug te komen voor de uitslag. Ook de Russen komen een maand later met een dergelijke eis.

1854

Perry keert terug en er wordt een verdrag gesloten, waarbij de havens van Shimoda en Hakodate worden geopend. Dergelijke verdragen worden dan ook met Engeland en Rusland. Begin van Bakumatsu periode (openstelling).

1855

Verdrag met Nederland.

1856

Eerste Amerikaanse consul in Shimoda.

1857

De Amerikaanse consul gaat op audiŰntie bij de sh˘gun en adviseert hem het land verder open te stellen voor buitenlandse handel.

1858 - 1866

Tokugawa Iemochi is de veertiende Tokugawa sh˘gun.

1858

De bakufu verzoekt de keizer de gesloten handelsverdragen goed te keuren. Het hof weigert in eerste instantie (de hofedelen waren verdeeld). Later worden alle verdragen alsnog goedgekeurd.

1862

Het hof en de bakufu willen samenwerken. Het hof wil de buitenlanders verdrijven. De bakufu doet mee.
De sankin-k˘dai wordt officiŰel afgeschaft. (Zie ook het jaar 1634)

1863

In Ch˘shű en Satsuma wordt het vuur geopend op de buitenlandse schepen.

1864

De buitenlandse (waaronder Nederlandse) oorlogsschepen bombarderen Shimonoseki.

1866 - 1868

Tokugawa Yoshinobu (ook wel Keiki genoemd) wordt sh˘gun en is dit tot begin 1868. Hij is de vijftiende en tevens laatste Tokugawa sh˘gun.

1867

Keizer K˘mei komt op 3 februari te overlijden. Zijn 15 jarige zoon Mutsuhito (later bekend als keizer Meiji) wordt de nieuwe keizer.
De haven van K˘be wordt opengesteld (op last van de keizer). De keizer beveelt de bakufu ten val te brengen. Sh˘gun Tokugawa Yoshinobu is eind 1867 bereid macht over te dragen aan de keizer.

1868

Sh˘gun Tokugawa Yoshinobu herroept zijn beslissing om de macht over te dragen als hij hoort van een opstand in Satsuma, maar geeft snel daarna toch het bestuur terug aan de keizer. Dan volgt een keizerlijk decreet waarin het bestuur van de keizer wordt hersteld.
Eind Tokugawa shogunaat. Begin Meiji periode
12 november. OfficiŰle installatie van keizer Mutsuhito (Meiji)

1868 - 1912

Meiji periode van keizer Mutsuhito of keizer Meiji.

1869

In april wordt Edo de nieuwe officiŰle hoofdstad en heet vanaf nu Tokyo.
In juni wordt de laatste opstand van de aanhangers van de sh˘gun

1870

Japanners krijgen het recht een familienaam te dragen.
Tokyo en Niigata worden opengesteld voor buitenlanders.

1872

Opening van de eerste spoorlijn, die van Tokyo naar Yokohama.
Keizer Meiji decreteert dat voortaan bij officiŰle plechtigheden de mannen in westerse kleding dienen te verschijnen.

1873

Op 1 januari stapt Japan over op zonnekalender, onze Gregoriaanse kalender.
Afkondiging leger op basis van dienstplicht.

1876

Het dragen van zwaarden (door samoerai) wordt verboden.

1877

Satsuma rebellie. Opstand van samoerai wegens verliezen van status en voorrechten. Bedwongen door het nieuwe (dienstplichte) regeringsleger.

1879

Ryűkyű eilanden als Okinawa bij Japan

1889

Afkondiging van de nieuwe "Meiji grondwet".

1890

25 november. Eerste zitting van het nieuwe parlement.

1894

Handelsverdrag met Engeland.
Begin Japans-Chinese oorlog

1895

Einde Japans-Chinese oorlog. Verdrag van Shimonoseki.

1896

15 juni. Aardbeving met een kracht van 7,2 op schaal van Richter nabij Sanriku (in het noordoosten van Japan) met een grote tsunami als gevolg. Hierbij vonden 27.000 mensen de dood. Vissers die op zee waren hadden niets van de tsunami gemerkt maar bij thuiskomst bleek hun hele dorp te zijn verdwenen.

1904-1905

Russisch-Japanse oorlog

1906

Zuidelijk Sachalin bij Japan.

1907

Japan neemt bestuur van Korea over.

1910

Groep anarchisten gearresteerd wegens beramen moordaanslag op de keizer.
Totale annexatie van Korea.

1912

Keizer Meiji sterft.
Eind Meiji periode. Begin Taish˘ periode.

1912 - 1926

Taish˘ periode van keizer Yoshihito.

1914

Begin Eerste Wereldoorlog. Japan verklaart de oorlog aan Duitsland en bezet Duits gebied in China en in de Stille Oceaan.

1915

21 eisen van Japan aan China, die China onderworpen zou maken aan Japan.

1918

Expeditie van Japanse leger naar SiberiŰ.

1920

Japan wordt permanent lid van de Volkenbond.

1921

Hirohito, zoon van keizer Taish˘, wordt regent voor zijn vader, die geestesziek is.

1923

1 september. Grote aardbeving in Kant˘gebied (8,3 op schaal van Richter) en daarop volgende brand. Tokyo en Yokohama verwoest. 143.000 doden.
27 december. Moordaanslag op Prins Hirohito (de latere Sh˘wa keizer). Keizer wordt niet geraakt. Kabinet treedt af.

1925

Hervatting Japans-Russische betrekkingen.
Nieuwe kieswet: kiesrecht voor alle mannen, ouder dan 25 jaar

1926

Keizer Taish˘ overlijdt. Zijn zoon Hirohito neemt over onder de naam Sh˘wa.
Einde Taish˘ periode. Begin Sh˘wa periode.

1926 - 1989

Sh˘wa periode van keizer Hirohito.

1931

Leger van Japan valt Mantsjoerije binnen.

1932

Mantsjoerije wordt staat Manshűkoku.

1933

Japan verlaat de Volkenbond wegens veroordeling optreden in Mantsjoerije.

1936

Jonge militaire officieren   bezetten centrum van Tokyo met het doel dat het leger de macht over zou nemen wegens ontevredenheid over de politiek.
Verdrag met Nazi-Duitsland, bedoeld tegen Rusland.

1937

Japanse en Chinese troepen vechten tegen elkaar bij Peking en Shanghai.
Japan bezet Nanking. Slachting van Nanking.

1938

Gevechten tegen Japanse en Russische legers bij grens Korea.

1939

Begin Tweede Wereldoorlog.
In het door Japan geannexeerde Korea worden de bewoners gedwongen hun Koreaanse namen om te zetten in Japanse namen.

1940

In Nanking komt een pro-Japanse regering.
Japan bezet een deel van Frans Indo-China (in overleg met Franse Vichy-regering).

1941

7 december. Japanse aanval op Pearl Harbor. V.S. verklaart de oorlog aan Japan, Duitsland en ItaliŰ.

1942

Japan begint met bezettingen, zoals Manilla, Singapore en Nederlands-IndiŰ.
Zeeslag bij Midway.

1945

Amerikanen vechten zich over de eilanden Iwo Jima en Okinawa naar Japan.
9 maart. Tokyo vrijwel volledig verwoest door zwaar Amerikaans bombardement met napalmbommen.

7 mei. In Europa tekent generaal Alfred Jodl de documenten voor de Duitse onvoorwaardelijke overgave.
6 augustus 8.15 uur. Atoombom op Hiroshima.
8 augustus. Rusland verklaart de oorlog aan Japan en valt Mantsjoerije binnen.
9 augustus 11.02 uur.
Atoombom op Nagasaki.
15 augustus. Keizer Hirohito houdt historische radiotoespraak waarin hij meldt dat Japan de verklaring van Potsdam accepteert en zich onvoorwaardelijk overgeeft.
2 september. OfficiŰle tekening aan boord van Amerikaans slagschip Missouri in de Baai van Tokyo.
9 september. In Seoul wordt de Japanse vlag gestreken. Einde 35-jarige annexatie.
Generaal Douglas MacArthur aangesteld als Supreme Commander of the Allied Power, leider van de bezettingsmacht..
Ontbinding van zaibatsu (handelsconglomeraties). Nieuwe kieswet waarbij ook vrouwen actief en passief kiesrecht kregen.

1946

Eerste algemene verkiezingen.

1947

3 mei. Nieuwe grondwet, opgesteld door MacArthur en zijn mensen, wordt van kracht. De keizer verliest zijn goddelijke status. Het is Japan niet toegestaan nog een leger te hebben.

1948

Militair tribunaal voor het Verre Oosten spreekt doodstraf uit over aantal Japanse oorlogsmisdadigers.

1950

Uitbreken Koreaanse oorlog. Japan levert veel machines aan Amerikaans leger, mede daardoor begin economische opbloei in Japan.

1952

Vredesverdrag in San Francisco, waardoor einde van de bezetting van Japan door Amerika.

1953

Einde Koreaanse oorlog.

1954

Japan krijgt een zelfverdedigingsmacht (een leger is niet toegestaan).

1955

Oprichting van de Liberaal Democratische Partij (LDP).

1956

Japan treedt toe tot de Verenigde Naties.

1959

Demonstraties in Japan tegen veiligheidsverdrag met Verenigde Staten.

1962

3 mei. Grote treinramp ten noorden van Tokyo. Er vallen 160 doden.

1963

9 november. Treinramp bij Yokohama met 161 doden.

1964

16 juni. De omgeving van Niigata wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Hierbij vallen 26 doden.
Olympische Spelen in Tokyo. Eerste Shinkansen (hoge snelheidstrein) gaat rijden.

1965

Weer betrekkingen met Zuid-Korea.

1968

Veel demonstraties tegen nieuw aan te leggen vliegveld Narita bij Tokyo.

1970

Expo in Osaka.

1971

Keizer Hirohito bezoekt Nederland. Een aantal Nederlanders, w.o. Wim Kan, protesteert hiertegen.

1972

Teruggave van Okinawa door Amerika aan Japan. Er blijft nog wel een Amerikaanse basis.
Herstel van normale betrekkingen met China.

1976

Lockheed schandaal.

1989

Keizer Hirohito overlijdt op 7 januari. Zijn zoon Akihito neemt over.
Einde sh˘wa periode. Begin Heisei periode.

1989 - 2019

Heisei periode van keizer Akihito.

1995

17 januari. Zware aardbeving (Hyogo-ken Nanbu aardbeving, ook wel Hanshin aardbeving genoemd) treft Kobe. De aardbeving was 6,9 op de schaal van Richter terwijl het epicentrum maar 20 km ten zuidwesten van Kobe lag, met meer dan 6400 doden als gevolg (bron USGS).
20 maart. Zenuwgasaanvallen (sarin) tijdens ochtendspits in metro van Tokyo door Aum Shinriky˘ sekte. Er vielen 13 doden en duizenden gewonden.
27 december. Ongeluk bij het station van Mishima met een shinkansen. Eerste en enige dodelijk ongeluk (1 persoon overlijdt) met de shinkansen.

2000

Viering 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland - Japan.
Keizer Akihito bezoekt Nederland.

2003

26 september. Japan (140 km ten zuiden van Hokkaido) wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,3 op de schaal van Richter (bron USGS) met bijna 600 gewonden. Een kleine tsunami was het gevolg.

2004

21 oktober. Het midden van Japan wordt getroffen door een zeer krachtige tyfoon, met de naam Tokage. Plaatsen op Shikoku worden getroffen, maar ook op Honshu, zoals Toyama. Het is de tiende tyfoon dit jaar (zes is normaal). Sommige plaatsen krijgen te maken met overstromingen. Rond de tachtig personen vinden de dood.
23 oktober een vrij zware zware aardbeving (de Choetsu aardbeving), met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter, treft de prefectuur Niigata (250 km ten noorden van Tokyo). Naschokken worden gevoeld tijdens de dagen erna, waarvan er een met een kracht van 5,6. Hierbij ontspoort een shinkansen, echter zonder persoonlijke ongelukken.
27 oktober. Opnieuw een aardschok gevoeld in hetzelfde gebied, met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Totaal zijn er 39 doden gevallen.

2005

25 maart - 25 september. Wereldtentoonstelling in Japan (omgeving Nagoya).
25 april. Treinramp in Amagaseki (nabij Osaka) met meer dan 100 doden en ruim 450 gewonden. Dit ongeluk behoort hiermee tot een van de ernstigste treinrampen in Japan.
16 augustus. Vlak voor het middaguur (Japanse tijd) is het gebied bij Sendai getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.2 op schaal van Richter. Er waren 45 gewonden. Het centrum van de beving lag in zee, bijna 100 km oostelijk van Sendai, op een diepte van 53 km.

2006

17 - 31 augustus. Het Japanse kroonprinselijk paar brengt een vakantiebezoek aan Nederland.
6 september. Prins Akishino en prinses Kiko krijgen een zoon, waardoor de mannelijk troonopvolging voorlopig is veilig gesteld.

2007

25 maart. Aardbeving in de Zee van Japan, 75 km ten noorden van Kanazawa. De beving had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Er vielen 1 dode en ong. 170 gewonden.
16 juli. Aardbeving treft weer de prefecturen Niigata en Nagano (zelfde gebied als in oktober 2004) . De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er vielen 9 doden en ongeveer 1000 gewonden.

2008

14 juni. Prefectuur Miyagi (ong. 350 km ten noorden van Tokyo)  is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. In feite treft het alle noordelijke prefecturen Iwate, Miyagi, Fukushima, Akita and Yamagata. Er zijn 9 doden en bijna 200 gewonden gevallen.

2009

10 - 11 augustus. Omgeving van Tokyo is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Epicentrum lag 150 km Z.W. van Tokyo. Er zijn geen doden, wel 64 gewonden. Ook deze dagen is het westen van Japan getroffen door de tyfoon Etau. Hierdoor 13 doden en nog een aantal vermisten.
21 -  26 augustus. Prins en Prinses Akishino van Japan brengen een bezoek aan Nederland in het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen met Japan en de opening van een tentoonstelling hierover in Den Haag.

2011

11 maart om 16.46 uur (lok. tijd). Zeer zware aardbeving treft N.O. van Japan met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. Epicentrum lag in de oceaan, ongeveer 180 km oostelijk van Sendai (prefectuur Miyagi), op diepte van 10 km. Het  N.O. van Japan werd zwaar getroffen, eerst door de aardbeving, maar later vooral door de tsunami met golven van 6-10 meter hoog. Meer dan duizend doden en veel gewonden. Ingestorte gebouwen, veel verwoestingen en problemen met kernreactoren. In Tokyo ligt tijdelijk openbaar vervoer plat.
12 maart om 04.00 uur (lok. tijd). Nieuwe aardbeving in omgeving Nagano met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Grote brand ten noorden van Tokyo.
16 maart. De Japanse keizer richt zich in een zeer ongebruikelijke televisietoespraak tot het Japanse volk.

2014

28 - 31 oktober. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek aan Japan.
22 november (zaterdag) rond 22.30 uur lokale tijd, werd Japan getroffen door een vrij krachtige aardbeving in het gebied bij de stad Nagano. De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er vielen 41 gewonden, waaronder 7 zwaar gewonden. Er werden veel huizen verwoest. Het epicentrum van de beving lag op ongeveer 5 kilometer diepte, op ongeveer 180 kilometer ten noordwesten van Tokio. Omdat het een landbeving was, was er geen gevaar voor een vloedgolf.

2015

30 mei. Japan wordt om 20.24 uur lokale tijd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Deze lag echter 1000 km ten zuiden van Tokyo en op een diepte van 590 km. Hierdoor beperkten de gevolgen zich tot enkele stroomstoringen.

2016

14 april. Om 21.26 lokale tijd treft een aardbeving (6,2 op schaal van Richter) het eiland Kyushu, recht onder de stad Mashiki (dichtbij Kumamoto). Hierdoor en door de geringe diepte van de beving (maar 10 km) vielen  er 9 doden en 1000 gewonden. Ook zijn er veel gebouwen beschadigd of zelfs ingestort.
16 april. Om 1.15 uur lokale tijd wordt er opnieuw een aardbeving gevoeld bij de stad Kumamoto. Dit keer met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter op 40 km diepte. Hierbij vielen 40 doden. Een half uur later nog een naschok van 6,0 op de schaal van Richter. De nabij gelegen krater van Mt. Aso is ook actief geworden met een kleine uitbarsting.
6 augustus. In een zeldzame televisietoespraak (zijn 2de ooit) hint de Japanse keizer op aftreden, hij noemt met name zijn slechte gezondheid. Om dit mogelijk te maken moet nog wel de Japanse wet te worden gewijzigd. Zijn zoon Naruhito (geb. 1960) is dan zijn opvolger.
22 november. Om 6 uur in de ochtend, lokale tijd, is Japan vlak voor de kust bij Fukushima weer getroffen door een aardbeving met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter. Zover bekend zijn er alleen slechts 6 gewonden gevallen. Velen zijn naar hoger gelegen gebieden gegaan vanwege een verwachte tsunami, maar deze was slechts 1 meter hoog.

2017

1 december. In Japan wordt bekend gemaakt dat keizer Akihito op 30 april 2019 zal aftreden. Hij zal worden opgevolgd door zijn zoon Naruhito. Een wet die de mogelijkheid biedt om vroegtijdig af te treden is de afgelopen zomer aangenomen. Wel is dit alleen mogelijk voor keizer Akihito en niet voor zijn opvolgers. Ook zal gekeken naar de mogelijkheid van een vrouwelijke opvolgster in de toekomst. Dat is nu niet mogelijk.

2018

18 juni. Rond 8 uur in de ochtend is Osaka (en de prefectuur) getroffen door een vrij zware aardbeving met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Epicentrum lag noordelijk van Osaka en het betrof dezelfde breuk als de aardbeving van 1995. Er kwamen 4 mensen om het leven (o.a. een meisje en een man door een omvallende muur) en er raakten meer dan 370 mensen gewond.
6 juli. De leider van de sekte Aum Shinriky˘, Matsumoto Chizuo (ook bekend als Shoko Asahara), die de aanslag in de metro van Tokyo beraamde en uitvoerde op 20 maart 1995, is vandaag met 6 andere leden opgehangen. Dit is bijzonder omdat de doodstraf in Japan zelden wordt uitgesproken. Later deze maand (26-7) zullen de andere 6 sekteleden worden opgehangen.
7 juli. Het midden en westen van Japan worden getroffen door 'historische' regenbuien met grote overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Met name gebied rond Hiroshima, maar ook het eiland Shikoku Er zijn meer dan 100 slachtoffers en nog ruim 80 vermisten. 1,6 miljoen mensen zijn geŰvacueerd en nog eens 3 miljoen mensen hebben het advies gekregen om een veilige plek te zoeken.
9 juli. Na de hevige regen van vorige week wordt Japan geteisterd door een stevige hittegolf, die nu al dagenlang aanhoudt.
20 juli. Door aanhoudend hoge temperaturen in Japan zijn al 30 mensen overleden en 10.000 mensen (w.o. baby's) opgenomen in een ziekenhuis. Temperaturen van 36 tot boven de 40 graden zijn gemeten.
Ook in het gebied waar de hevige regenval en overstromingen zijn geweest wordt het voor reddingswerkers (er zijn nog steeds mensen vermist) zeer moeilijk om hun werk te doen door de hoge temperaturen. Ook het opruimen en het zorgen voor weer de eerste levensbehoefte (drinkwater) wordt zeer bemoeilijkt.
23 juli. In Kumagaya (prefectuur Saitama) is 41,1 ░C gemeten, de hoogste temperatuur ooit in Japan.
4 september. Een van de krachtigste tyfoons van de afgelopen 25 jaar treft het eiland Shikoku en daarna het gebied rond Osaka (Kansai regio). 7 mensen vinden de dood en 200 raken gewond. 3000 mensen stranden op het vliegveld Kansai (op het kunstmatige eiland) van Osaka omdat een schip tegen de weg geslagen is die het vliegveld verbindt met het vaste land.
6 september. Het eiland Hokkaido wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Er vallen 37 doden en ruim honderd gewonden. Veel huizen en gebouwen verwoest.

2019

30 april. Keizer Akihito doet afstand van de troon. Einde van de 31-jarige Heisei periode. Einde Heisei periode.
1 mei. Naruhito bestijgt de troon. Begin Reiwa periode.
12 oktober. Een supertyfoon (Hagibis) trekt over grote delen van Japan (ongeveer van Nagano tot Miyagi, dus ook over Tokyo. Er  zijn tot nu toe (16-10) 74 doden geteld met nog steeds meerdere vermisten. Duizenden huizen zijn verwoest en nog eens huishoudens zonder elektriciteit.

2020

4 juli. In de prefecturen Kumamoto en Kagoshima op het eiland Kyushu zijn ongewoon zware regens gevallen. Men heeft 98 mm in een uur gemeten. Daardoor is de Kuma rivier buiten haar oevers getreden. 5 dagen na deze ramp zijn er 60 doden geteld en zijn 80.000 reddingswerkers nog steeds bezig om mensen te redden die in hun huis zitten opgesloten. Regen en aardverschuivingen bemoeilijken dit.

2022

8 juli. De ex-premier Shinz˘ Abe wordt tijdens een toespraak in Nara neergeschoten. Hij overlijdt even later.

2024

1 januari. De noordelijke kust van midden Honshű wordt rond 16 uur plaatselijke tijd, getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,6. Epicentrum lag voor de kust van Toyama. Er zijn ruim tweehonderd doden gevallen en er is een tsunami waarschuwing uitgegeven.


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin