FAQ

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

We ontvangen vaak veelal identieke vragen. Hieronder een lijst van deze vragen met hun antwoorden.

1. Voor mijn werkstuk heb ik informatie nodig over .......  Kunnen jullie daar even iets over schrijven of iets over opsturen?
2. Ik wil graag stage lopen bij een bedrijf in Japan, kunnen jullie daarbij helpen?
3. Ik wil een tattoo laten maken van de Japanse karakters met de betekenis van ..........  Wat zijn hier de karakters voor?
4. Ik wil mijn naam in Japanse karakters hebben. Kunnen jullie die even doorgeven?
5.
Kunnen jullie de Japanse karakters voor ........ opsturen?
6.
Ik heb wat foldermateriaal nodig voor een werkstuk. Kunnen jullie dat even opsturen?
7. Voor mijn komende reis naar Japan zou ik graag zoveel mogelijk informatie, brochures en kaarten willen hebben. Kunnen jullie die opsturen?
8.
Ik mis informatie op jullie website over bekende Japanse onderwerpen, zoals over koikarpers, Japanse honden, Japanse massagemethoden, Japanse vechtsporten e.d. Hoe komt dat?
9.
Mag ik een link naar jullie website plaatsen, wat is dan de beste manier en plaatsen jullie dan een link naar onze website?
10.
Ik wil graag een paar foto's en/of tekst gebruiken voor mijn website, mag dat?
11.
Is het mogelijk om te adverteren op de website van Uchiyama?
12. Hoe betrouwbaar is de op deze website gegeven informatie?
13. Wie is Uchiyama?

Vraag 1: Voor mijn werkstuk heb ik informatie nodig over .......  Kunnen jullie daar even iets over schrijven of iets over opsturen?
Antwoord:
Met name in de tentamen- en examentijden ontvangen we deze vraag regelmatig en vaak met de toevoeging: ik heb het overmorgen nodig. Het zal duidelijk zijn dat we daar helaas niet aan kunnen beginnen. Afgezien van het feit dat het juist de bedoeling is dat deze stukken door de studenten of leerlingen zelf worden geschreven, hebben we daar gewoon de tijd niet voor.
Als het echter een algemeen onderwerp betreft dat past in het kader van deze website willen we wel kijken of we daar een pagina aan kunnen wijden. Hier hebben we wel minimaal 2 maanden de tijd voor nodig. Ook dan is er echter geen garantie dat er binnen twee maanden een pagina geschreven en toegevoegd is. Iets opsturen doen we niet. Behalve e-mailtjes, versturen we nooit iets.
Op de website http://web-japan.org/kidsweb/ is veel informatie, speciaal voor scholieren, over Japan te vinden (wel in het Engels).

Vraag 2: Ik wil graag stage lopen bij een bedrijf in Japan, kunnen jullie daarbij helpen?
Antwoord:
Helaas kunnen wij hier niet bij helpen. Over het algemeen zullen de stages via de (hoge) scholen of universiteiten geregeld kunnen worden. Als de school geen contacten en/of ervaring heeft met stageplaatsen in Japan, wordt het een stuk moeilijker. Voor middelbare scholieren is het sowieso zeer moeilijk, ook al omdat taalproblemen vaak een rol blijken te spelen.
Enige tips:
1. Je kunt beginnen met contact op te nemen met de Japanse ambassade in Den Haag of Brussel. Zij zullen niet bemiddelen, maar kunnen wellicht enige adviezen geven.
2. Neem eens contact op met instanties, die zich hier mee bezig (kunnen) houden, zoals Youth for Understanding (http://www.yfu.nl/?id=101) of bijvoorbeeld de (lokale) Rotary.
3. Zoek op het internet (bijv. via Google) naar Japanse bedrijven in Japan en stuur een e-mail. De ervaring leert dat dit soms tot een gewenste stageplaats leidt.
4. Neem eens contact op met Japanse bedrijven in Nederland, misschien hebben zij een stageplaats of kunnen zij helpen bij het vinden van een stageplaats bij het moederbedrijf in Japan.
5. Tenslotte: Ganbatte kudasai, oftewel: blijf volhouden.

Vraag 3: Ik wil een tattoo laten maken van de Japanse karakters met de betekenis van ..........  Wat zijn hier de karakters voor?
Antwoord:
Er is tegenwoordig een website van 'About.com' die speciaal hiervoor een groot aantal kanji geeft. We verwijzen daar dan ook naar. Te vinden op http://japanese.about.com/bl50kanji.htm, waar 10 pagina's staan met elk 50 meest populaire kanji voor tattoo.

Vraag 4: Ik wil mijn naam in Japanse karakters hebben. Kunnen jullie die even doorgeven?
Antwoord:
Wij verlenen deze vertaal-service niet meer, maar op de website van takase.com  http://www.takase.com/Names/NameInJapanese.htm staat een groot aantal veel voorkomende (Engelse) namen omgezet in kanji en katakana. Op de website http://japaneseculture.about.com/bltattoo.htm is ook veel informatie te vinden plus verwijzingen naar andere websites die deze service wel verlenen. Een andere website is http://www.kanjiname.com, waar men voor  •1000 (ong. € 8) uw naam omzet of vertaalt naar kanji.
Een andere mogelijkheid is de betekenis van de naam te vertalen in het Japans, immers onze namen hebben ook een, vaak historische, betekenis. Deze betekenis kan dan vertaald worden. Dit kan bij http://www.takase.com/Names/NameInJapanese.htm, ook hier met een groot aantal voorbeelden.
Het om laten zetten naar katakanakarakters kan gratis, maar voorbeelden hiervan zijn ook te vinden op het internet. Met enige uitleg, te vinden op de pagina over het Japanse schrift op deze website, kunt u ook zelf een naam omzetten naar katakanakarakters, of probeer de pagina's van Jim Breen:  http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/wwwjnames.html
Mocht u er helemaal niet uitkomen dan is, in principe, het Japans vertaalbureau Tonbo bereid te helpen, maar mogelijk tegen een vergoeding.

Vraag 5: Kunnen jullie de Japanse karakters voor ........ opsturen?
Antwoord:
Tot voor kort hebben wij dit wel gedaan maar omdat dit soms veel tijd kostte, zijn we hiermee gestopt, ook al omdat sinds kort het Japans vertaalbureau Tonbo dit wil doen.

Vraag 6: Ik heb wat foldermateriaal nodig voor een werkstuk. Kunnen jullie dat even opsturen?
Antwoord:
Wij zijn geen (commerciŽle) instelling en van de folders die we hebben, hebben we maar 1 exemplaar. Anders dan via e-mail, sturen we ook nooit iets op. Voor folders en/of materiaal verwijzen we naar de Japanse ambassade in Den Haag of Brussel, de reisbureaus of andere Japanse instellingen. Adressen vindt u in de adressenlijst.

Vraag 7: Voor mijn komende reis naar Japan zou ik graag zoveel mogelijk informatie, brochures en kaarten willen hebben. Kunnen jullie die opsturen?
Antwoord:
Helaas is dat niet mogelijk. Zoals bij de vorige vraag al is gezegd hebben we van al ons materiaal maar ťťn exemplaar. Voor allerlei informatie, kaarten, folders en brochures kunt u zich het beste wenden tot het JNTO (Japan National Tourism Organization) in Engeland. Dit kan via hun website: www.jnto.co.uk
of www.seejapan.co.uk.
Op de pagina: http://www.seejapan.co.uk/contact/inquiry/general_inquiries.html kunt u invullen waar u interesse naar uitgaat. Informatie wordt dan naar uw huisadres gestuurd.
Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met een van de reisorganisaties, vermeld in onze Adressenlijst.

Vraag 8: Ik mis informatie op jullie website over bekende Japanse onderwerpen, zoals over koikarpers, Japanse honden, Japanse geneeswijzen en massagemethoden, Japanse vechtsporten e.d. Hoe komt dat?
Antwoord:
Dat klopt inderdaad. Hoewel de vechtsporten wel kort beschreven zijn, wordt er weinig of geen informatie gegeven over de achtergronden en bijbehorende cultuur. De reden is dat zowel over de vechtsporten als over de andere onderwerpen al heel veel informatie te vinden is op Nederlandse websites, veelal geschreven door mensen die veel meer kennis van zaken hebben dan wij. Dit betekent niet dat deze onderwerpen nooit behandeld zullen worden, maar ze zijn alleen meer naar achteren verschoven ten gunste van andere onderwerpen, zoals nog enkele Japanse kunstvormen en Japanse architectuur, die dus eerder zullen verschijnen. Het komt dus wel, maar het kan nog even duren.

Vraag 9: Mag ik een link naar jullie website plaatsen, wat is dan de beste manier en plaatsen jullie dan een link naar onze website?
Antwoord:
Als u onze site interessant vindt mag u natuurlijk een link op uw website plaatsen. We zouden het echter op prijs stellen als de link naar onze indexpagina verwijst, dus naar: https://www.uchiyama.nl.
Het is ook mogelijk om naar een pagina te verwijzen, maar dan graag naar een pagina inclusief het navigatiemenu. Linken naar een pagina inclusief het navigatiemenu is mogelijk door achter de paginanaam de letters 'nav' te plaatsen, dus paginanaamnav.htm. Bijvoorbeeld: deze pagina heet ngfaqs.htm en deze pagina inclusief het navigatiemenu heet dus ngfaqsnav.htm
Het maken van een link naar uitsluitend een afbeelding van onze website (een zgn. hotlink) is om technische redenen (bandbreedte) niet toegestaan en wordt ook geweigerd.
Het plaatsen van een link door ons naar uw website is mogelijk als de website voldoet aan een paar criteria. Het belangrijkste criterium is dat de website (eventueel voor een deel) duidelijk betrekking moet hebben op Japan, Japanse cultuur of Japanse producten. Tevens zullen we geen links plaatsen naar sites met (in onze ogen) dubieuze achtergronden.
Wij doen niet mee aan de veel voorkomende automatische ruilhandel: als ik link naar jou plaats, plaats jij dan een link naar mij?
De website dient toegevoegde waarde te hebben voor de bezoekers van onze website. Wij plaatsen dus geen links uitsluitend om het uitwisselen van links.

Vraag 10: Ik wil graag een paar foto's en/of tekst gebruiken voor mijn website, mag dat?
Antwoord:
Teksten en foto's waar onze copyright op rust (dit zijn in ieder geval alle teksten en tevens alle foto's op deze website zonder een naam of copyrightvermelding) mogen in principe gebruikt worden, maar er is wel altijd toestemming van Uchiyama.nl voor vereist. Dit wordt normaliter altijd gegeven, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals vermeld op onze copyrightpagina. Lees dus voor gebruik van teksten en foto's, eerst onze copyrightpagina (klik hier voor deze pagina). Het gebruiken van een foto of afbeelding d.m.v. een link (hotlink) is niet toegestaan. Indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden en er toestemming is verkregen om foto's te gebruiken, dient de betreffende afbeelding naar de eigen website gekopieerd te worden. Het kopiŽren of gebruiken van foto's waar een naam en/of copyrightvermelding bijstaat is echter absoluut verboden. Voor gebruik van deze foto's wende men zich tot de copyrightbezitter.

Vraag 11: Is het mogelijk om te adverteren op de website van Uchiyama?
Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk. We willen de website zo rustig mogelijk houden en niet ontsieren met advertenties

Vraag 12: Hoe betrouwbaar is de op deze website gegeven informatie?
Antwoord:
Alle informatie van de website is verkregen uit eigen studies m.b.v. talloze boeken en artikelen. Voor een uitgebreider antwoord, zie onze pagina Verantwoording.

Vraag 13: Wie is Uchiyama?
Antwoord:
Onder de naam Uchiyama, min of meer een verjapanisering van mijn eigen Nederlandse naam, heb ik deze website tot stand gebracht. Indien u op het Uchiyama-logo in het navigatiemenu klikt, kunt u iets meer over mij lezen, hoewel u hierbij gewaarschuwd bent dat dit de minst interessante informatie van deze website is. We willen hier nog wel benadrukken dat we geen firma of instelling zijn, niet commercieel werken en niet gesponsord worden. We hebben dan ook geen enkele binding met welk bedrijf dan ook.

 

Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin