Japans nieuws in Nederland

Aardbeving 2011 Het weer in Japan
Links naar Japanse kranten
 

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Aardbeving 2011 en 2012

Hoewel via de televisie en kranten een veel snellere en uitgebreidere nieuwsgaring bereikt wordt, willen we toch enige samenvattende zaken hier plaatsen. De impact van de recente catastrofe is zo groot, dat e.e.a. hier wel op zijn plaats is. Ook kunnen we de ervaringen van Japanse kennissen in Tokyo hier vermelden.

Op vrijdag 11 maart 2011 om 14.46 uur lokale tijd (06.46 Nederlandse tijd) werd Japan opgeschrikt door een aardbeving met de kracht van 8,9 op de schaal van Richter (later bleek het 9.0 te zijn geweest). Het epicentrum lag in de oceaan, ongeveer 180 km oostelijk van Sendai (prefectuur Miyagi), op een diepte van 32 km. Langs de kust had men binnen een half uur na de aardbeving te maken met een tsunami, die huizen en complete dorpen wegvaagde. De aardbeving had tot in Tokyo gevolgen. In Tokyo schudden de gebouwen en waren er wel beschadigingen, maar de grote gebouwen bleven wel heel door de speciale aardbevingsbestendige constructies. Wel kwam het openbaar vervoer tot stilstand. Treinen en metro's kwamen stil te liggen. Forenzen in Tokyo konden niet naar huis. Men moest lopen of overnachten in kantoren en vertrekken en hallen van de ondergrondse. Tot in Tokyo valt elektra, gas en water uit. Iemand die tijdens deze zware aardbeving op zijn kantoor was op de 24e verdieping van een gebouw van 40 etages in Tokyo vertelde:
"Net als de andere gebouwen is dit gebouw gemaakt om aardbevingbestendig te zijn. Er was na de aardbeving dan ook geen noemenswaardige schade zichtbaar en zoals de meeste gebouwen is ook dit gebouw flexibel. Het gebouw stond hevig heen en weer te schommelen. Het leek wel alsof ik op een schip was in een zware storm op zee. Ik moest me aan een deur vast houden om te kunnen blijven staan. Je was niet in staat om te blijven staan als je geen houvast had. Omdat het gebouw flexibel was, bleef het maar schommelen lang nadat de aardbeving al voorbij was. Ik heb de tijd niet bijgehouden, maar al met al voelde het alsof het meer dan 10 minuten duurde voordat het schommelen ophield. Er volgden geregeld stevige naschokken en dan begon het weer opnieuw te schommelen. Velen hebben al na de eerste beving hun tas gepakt en hebben via de trap het gebouw verlaten (24 etages traplopen!). Ik ben nog een uur of zo op kantoor gebleven. Ik hoorde later dat het in het trappenhuis een grote file was van mensen. Toen ik de trappen afliep was het er rustig. Maar op straat niet: omdat het treinnet stillag, was het overal razend druk op straat."
Men spreekt al van meer dan duizend doden, al is het officiŽle aantal (geÔdentificeerd doden) een paar honderd.
De volgende dag zijn in Tokyo elektra, gas en watervoorzieningen weer hersteld en begint ook het openbaar vervoer weer op gang te komen. Wel komen er problemen rond de voedselvoorzieningen. Schappen in de winkels raken leeg. Mensen gaan hamsteren en de toevoerlijnen zijn maar zeer beperkt bruikbaar.
Er volgt weer een aardbeving, nu rond Nagano met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Op maandag 14 maart is er weer een aardbeving, omgeving Tokyo met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Nog wekenlang blijven aardschokken worden gevoeld, tot in Tokyo toe.

Een zeer illustratief filmpje met de kaart van Japan toont de aardschokken die Japan getroffen hebben op 11 maart en de weken erna. Heel duidelijk is de grote schok op 11 maart te zien, maar wat opvalt is de grote onrust die erna blijft voortduren. Vanaf 11 maart middernacht tot en met 31 maart zijn ongeveer 855 aardschokken gevoeld en dit in bijna 3 weken.
 http://www.japanquakemap.com/

Voor informatie over recente aardbevingen (Japanse Meteorologische Dienst):
 http://www.jma.go.jp/en/quake/
Voor toeristeninformatie van JNTO voor N.O. Japan en Tokyo:
 http://www.jnto.go.jp/eq/index.html

Kjeld Duits is een Nederlandse fotograaf/journalist die al die tijd op zijn post in het rampgebied in Japan is gebleven als enige van de Nederlandse journalisten. Hij doet verslaggeving voor de verschillende omroepen, de wereldomroep en diverse kranten.
Zijn bevindingen zijn te volgen op:  http://www.facebook.com/kjeld.duits.info

Eind mei 2011 hebben geofysici ontdekt waarom na de aardbeving een grote tsunami is ontstaan, groter dan men zou verwachten na een dergelijke aardbeving. Zie hiervoor het kader op de pagina: Geologie van Japan

In onderstaande tabel zijn ook persoonlijke ervaringen van kennissen verwerkt.

2011
woensdag
9 maart

Een middelzware aardbeving met de kracht van 7,3 op de schaal van Richter op dezelfde plek als de latere grote aardbeving op 11 maart. Achteraf gezien was dit een voorbeving.

vrijdag
11 maart

16.45 (lokale tijd) Aardbeving met de kracht van 8,9 op de schaal van Richter. Geheel N.O. van Japan (Tohoku) en Kanto (gebied rond Tokyo) hebben last van de aardbeving. Direct erna teistert een tsunami met tot 10 meter hoge golven de kust. Deze heeft een verwoestende uitwerking, huizen verdwijnen in het water, er breken branden uit (o.a. raffinaderij ten noorden van Tokyo) hele dorpen worden weggevaagd, vliegveld Sendai wordt overstroomd.  Er ontstaan problemen in de kerncentrales van Fukushima (zuidelijk van Sendai). De kerncentrales worden wel stilgelegd, maar moeten gekoeld blijven vanwege de restwarmte. Dit gebeurt onvoldoende omdat ook de noodaggregaten zijn uitgevallen. Problemen betreffen 3 centrales: Fukushima, Onagawa en Tokai.
Kennissen in Tokyo hebben gemeld dat de schok heel beangstigend was, gas, water en elektra zijn langere tijd uitgevallen. Het mobiele netwerk van de telefoons was overbelast, maar internetten kon wel, maar langzaam. Geen grote beschadigingen of ingestorte gebouwen. Al het openbaar vervoer kwam stil te liggen.

zaterdag
12 maart

12.00 uur lokale tijd. Nieuwe aardbeving in omgeving Nagano met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Grote brand ten noorden van Tokyo. In Tokyo weer elektra, gas en water. Openbaar vervoer komt weer op gang.
Explosie in reactor 1 van de kerncentrale Fukushima.
Winkels in Tokyo waren in de meeste gevallen weer geopend.

zondag
13 maart

Noodtoestand in kerncentrale Onagawa.
Ook problemen in de op 120 km noordelijk van Tokyo gelegen kerncentrale van Tokai (prefectuur Ibaraki). Daar is het koelwater uitgevallen.
Energievoorziening wordt een probleem omdat er meer gevraagd wordt dan op dat moment geproduceerd kan worden.

maandag
14 maart

Om 10 uur (lokale tijd) een nieuwe aardbeving omgeving Mito (ten zuiden van de kerncentrales Fukushima) met kracht van 6,2 op de schaal van Richter.
Problemen bij kerncentrale Fukushima. Explosie 3e reactor Fukushima I. Reactor 2 heeft koelingsproblemen.
Officieel dodental op dit moment 1570. Daarna worden nog eens 2000 lijken gevonden op het schiereiland Ojika (N.O. van Japan).
Er dreigt een meltdown van de drie reactoren van Fukushima I, doordat de staven met de splijtstof droog zin komen te staan.
Het aantal slachtoffers van de totale ramp wordt nu geschat op meer dan 10.000. Dit is geen officieel getal. Meltdown in Fukushima I dreigt.

dinsdag
15 maart

Er wordt een explosie in reactor 2 van Fukushima I gemeld en reactor 4 heeft in brand gestaan
Meltdown dreigt nog steeds.
De zwaarte van de aardbeving van 11 maart is inmiddels verhoogd van 8,9 naar 9,0
Volgens kennissen in Tokyo is Japan nog steeds onrustig, veel kleinere naschokken. Vanmorgen rond 5 uur (lokale tijd) is er weer een kleine schok in Tokyo gevoeld, maar daarna is het rustig gebleven (nu 17 uur lokale tijd). Openbaar vervoer rijdt heel onregelmatig. Shinkansen naar het westen rijdt wel, van de gewone dienstregeling vallen veel ritten uit, waardoor het voor forenzen naar of van Tokyo soms moeilijk wordt. In principe gaat iedereen weer naar zijn/haar werk. In sommige delen wordt het steeds lastiger om aan de dagelijkse boodschappen te komen en voor benzine moet dan lang in de rij worden gestaan. In verband met de ontstane energieschaarste wordt dagelijks de elektriciteitsvoorziening voor een paar uur uitgeschakeld.
Veel Japanners zijn heel bezorgd over de kerncentrales, met name die in Fukushima, men is bang dat de leiding van de kerncentrales en mogelijk ook de overheid niet alles vertelt.
Evacuatiegebied rond de centrale Fukushima is uitgebreid naar 30 km (was 20 km), met dien verstande dat deze uitbreiding een adviserend karakter had, thuisblijvers moesten binnen blijven en deuren en ramen gesloten houden.
Reactoren 5 en 6 vertonen nu lichte temperatuurstijgingen . Officieel dodental staat nu op 3000.
Een radioactieve wolk dreigt vandaag nog Tokyo te bereiken. Mensen ontvluchten Tokyo of gaan hamsteren om binnenshuis te kunnen blijven.
Om 22.0 (lokale tijd) is een nieuwe aardschok gevoeld, bij Shizuoka (ten zuidwesten van Tokyo) met een kracht 6,0 op de schaal van Richter.

woensdag
16 maart

De toestand rond kernreactoren van Fukushima blijft instabiel. We zullen hier niet meer steeds alle details vermelden. Gevaar voor radioactieve wolk naar Tokyo lijkt voorlopig geweken. Velen proberen nog steeds weg te komen uit Tokyo, maar volgens deskundigen is dat niet nodig.
Officieel aantal slachtoffers van de aardbeving en tsunami is nu bijgesteld naar 4160.
Volgens het Rode Kruis is Tokyo helemaal veilig en kan men er gewoon naar toe reizen.

donderdag
17 maart

Inwoners van Tokyo moeten nog zuiniger te zijn met elektra. Er wordt anders stroomuitval voor heel Tokio verwacht. Ook de keizer heeft nu per dag 2 uur geen elektra.
Veel buitenlanders vertrekken naar huis en veel Japanners verlaten Tokyo om naar het westen te gaan, bijvoorbeeld naar vrienden of familie.
Het officiŽle dodental bedraagt nu 5460 en het aantal vermisten 9500.
21.55 uur (lokale tijd) Oosten van Japan opnieuw getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter.

zaterdag
19 maart

Er zijn nu officieel 7320 slachtoffers geÔdentificeerd, ruim 2400 gewonden en ruim 11.000 mensen worden nog vermist. Daarnaast zitten er ongeveer 430.000 mensen in tenten en opvangcentra, waarvan straks een heel groot deel dakloos blijkt te zijn. In principe zijn er wel hulpgoederen, maar voorlopig zijn de logistieke problemen enorm.
Problemen rond Fukushima zijn nog steeds niet onder controle.

zondag
20 maart

Na 9 dagen zijn alsnog een 16-jarige scholier en een 80-jarige vrouw door reddingswerkers levend onder het puin van de stad Ishinomaki gehaald. OfficiŽle dodental staat nu 8450 en 13.000 vermisten.

zondag
27 maart

In Tokyo gaat men weer zoveel mogelijk aan de slag. In het centrum van Tokyo is de toelevering van elektra vrijwel constant, maar de buitenwijken krijgen af en toe te maken met uitval van elektra vanwege bezuiniging. Gebruik van kraanwater wordt afgeraden voor baby's < 1 jaar, maar de meeste moeders geven hun kinderen sowieso flessenwater. Grote flessen zijn niet meer te krijgen, wel nog 500 ml flesjes.
De overheid overweegt nu de invoering van de zomertijd in Japan, i.v.m. de naderende zomer die in Japan altijd heel warm en zeer vochtig is. Er wordt dan normaal gesproken veel gebruik gemaakt van airco's.
Er zijn nu meer dan 10.000 doden, meer dan 12.000 vermisten en meer dan 250.000 mensen zonder huis. Naast al het persoonlijk leed is er ook grote economische schade. De totale schade zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige problemen met de kernreactoren, waardoor wederopbouw nog niet goed kan beginnen, maar er worden nu al bedragen genoemd van meer dan 200 miljard euro.

maandag
28 maart

Op dit moment zijn er officieel 10.900 doden, ruim 17.600 vermisten en bijna 2800 gewonden.
In de ochtend weer een aardbeving in het N.O. van Japan met de een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Zover bekend zijn geen nieuwe beschadigingen.

donderdag
31 maart

Er worden nog steeds naschokken gevoeld. Daarvan is er gemiddeld wel 1 per dag die tot in Tokyo te voelen is.

zaterdag
2 april

Meer dan 12.000 doden en nog meer dan 15.000 mensen vermist.
Japan overweegt om door de tsunami verwoeste dorpen te herbouwen op hoger gelegen gebieden.

donderdag
7 april

Rond 23.30 uur lokale tijd (16.30 uur Ned. tijd) is er weer een aardbeving geweest, ongeveer op dezelfde plek als die van 11 maart. Deze aardbeving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Een aanvankelijke uitgegeven waarschuwing voor een  tsunami werd later ingetrokken. Er vielen 2 doden en meer dan 100 gewonden. Beving was voelbaar en merkbaar aan de gebouwen in Tokyo.

maandag
11 april

Japan wordt om 17.16 uur (lokale tijd, 10.16 uur Ned. tijd) weer getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Epicentrum lag dit keer vlak bij Fukushima, op een diepte van 10 km. Aardbeving was zeer duidelijk merkbaar in Tokyo.

dinsdag
12 april

Weer een aardschok om 8.08 (lokale tijd) met een kracht van 6,2 maar nu wel nabij Tokyo. Zes uur later volgde nog een aardschok, dit keer met de kracht van 6,0 en nu weer in de buurt van Fukushima.
De ramp met de kerncentrale Fukushima is opgeschaald naar de hoogste categorie: 7.

dinsdag
19 april

In Japan is nu bekend gemaakt dat er ongeveer 14.000 doden te betreuren zijn en er worden nog steeds meer 13.600 mensen vermist. De kerncentrale in Fukushima is nog steeds niet onder controle, er zijn nu robots ingezet. Verwacht wordt dat het nog wel 9 maanden kan duren.

donderdag
21 april

Bericht in de Japanse krant over het nieuwe dagelijkse leven: In Japan begint het nieuwe schooljaar altijd in april. Ook dit jaar. In Ishinomaki, aan de kust oostelijk van Sendai, opende een basisschool het nieuwe schooljaar, weliswaar in een ander gebouw omdat het oude schoolgebouw fors was beschadigd. Van de vroegere 108 leerlingen, zijn er 74 overleden of worden nog vermist. Van de 13 onderwijzers zijn er nog 3.

vrijdag
29 april

De Tohoku shinkansen lijn naar het noorden is weer helemaal in gebruik genomen. Ook de hotels en bijna alle toeristische attracties hebben de deuren weer geopend voor de toeristen.

zaterdag
14 mei

Om 8.35 (lokale tijd) weer een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter in ongeveer hetzelfde gebied als die van 11 maart en op een diepte van 32 km. Tot in een groot gebied weer voelbaar, maar er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers.

donderdag
23 juni

Hoewel het de laatste tijd rustiger was, zijn er vanmorgen (lokale tijd) weer twee aardbevingen gevoeld. Om 5.43 uur (lokale tijd) een aardbeving met de kracht van 5,1 (op 11 km diepte), weer oostelijk van Sendai en om 6.50 uur nog een aardbeving, nu iets oostelijk van Morioka (in het noorden van Honshu), met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, op 32 km diepte. Een aanvankelijke waarschuwing voor een tsunami is later ingetrokken. Op dit moment is er niets bekend over schade of slachtoffers.

zondag
10 juli

Vanmorgen om 9.57 uur (lokale tijd) is Japan weer getroffen door een stevige aardbeving, in het zelfde gebied als op 11 maart, nu met een kracht van 7 op de schaal van Richter. Deze was op een diepte van 18 km. Een tsunamiwaarschuwing werd later ingetrokken. Zover bekend geen slachtoffers of schade.

maandag
25 juli

Vannacht om 03.50 uur (lokale tijd) is er weer een sterke aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter gevoeld, oostelijk van Fukushima. Deze is tot voorbij Tokyo gevoeld. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven en er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade.

vrijdag
12 augustus

Vannacht om 03.22 uur (lokale tijd) is er weer een sterke aardbeving gevoeld met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter, met het epicentrum dichtbij Fukushima. Ook deze is weer tot voorbij Tokyo gevoeld. Er zijn geen berichten van beschadigingn of slachtoffers.

vrijdag
19 augustus

Vrijdagmiddag rond 14.30 uur (lokale tijd) is er weer een sterke aardbeving gevoeld met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter, met het epicentrum ongeveer op de oude plek van 11 maart, oostelijk van Fukushima. Een tsunamiwaarschuwing is afgegeven, maar later weer ingetrokken. Op dit moment zijn er geen meldingen van slachtoffers of beschadigingen.

zondag
1 januari 2012

Het westelijk deel van het hoofdeiland Honshu is zondagmiddag rond half drie (lokale tijd) getroffen door een zware aardbeving. Deze had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Vrijwel het hele westelijke deel (Tokyo en westelijk daarvan) van Honshu heeft de aardbeving gevoeld. Gebouwen in Tokyo gingen heen en weer. Epicentrum lag op ongeveer 500 km, zuidelijk van Tokyo en was dus in een ander gebied dan die van 11 maart. Hij was op een diepte van 350 km. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.

woensdag
14 maart 2012

Het noordoosten van Japan is rond 18 uur (lokale tijd) weer getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag een paar honderd kilometer oostelijk van de noordpunt van Honshu (hoofdeiland), maar is waarschijnlijk door het hele oostelijke deel van Honshu gevoeld, inclusief Hokkaido. Ongeveer 2 uur later volgde nog een aardbeving op dezelfde plek met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Nog een uur later nog een aardbeving, nu oostelijk van Tokyo, ook met een kracht 5,7. Gewonden of schade zijn nog niet bekend.

Voor meer informatie over de geologie van Japan, zie onze pagina: Geologie van Japan.
 

Laatste update van deze pagina: 14 maart 2012 om 15.35 uur.


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin