Nederlanders overzee Inleiding

De hofreis

400 jaar Nederland-Japan

Met De Liefde naar Japan

Opperhoofden op Hirado en Deshima 400 jaar handelsbetrekkingen Ned. - Japan
Nederlanders in Japan 1600-1641 Nederlanders in hedendaags Japan
(wonen, werken en studeren in Japan)
Nederlanders in Japan 1641-1853
Nederlanders in Japan na 1853

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan

In 2000:

nederlandsevlag japansevlag

400 jaar

Nederland - Japan

Op 19 april 1600 landde het schip "De Liefde" met nog maar 25 man aan boord voor de kust van Japan. (zie ook De reis van De Liefde naar Japan). Sindsdien hebben de Nederlanders steeds (handels)betrekkingen met Japan onderhouden, ook in de periode dat Japan zichzelf helemaal had afgesloten van de rest van de wereld. Vanaf 1641 had de VOC een post op het kunstmatige eilandje Deshima en was daarmee de enige buitenlandse mogendheid die mocht handelen met de Japanners. Hoewel de Portugezen veel eerder dan de Nederlanders voet op Japanse bodem hadden gezet was de sh˘gun benauwd geworden voor de sterke zendingsdrang van de Portugezen (Jezu´eten). Hij  had de christenen vervolgd en het land voor de buitenlanders gesloten. Omdat het de Nederlanders uitsluitend om de handel te doen was geweest hadden zij toestemming gekregen om, naast de Chinezen, als enige westerlingen, de in- en uitvoer van Japan te verzorgen. Dit gebeurde weliswaar vanaf een klein kunstmatig eilandje bij Nagasaki, ter grootte van De Dam in Amsterdam. De Chinezen zaten daar ook, maar op een ander klein eilandje. Hierdoor waren de Nederlanders het enige doorgeefluik voor kennis en wetenschap uit het Westen voor de Japanners, met name op het medisch gebied.
Hierbij hebben bekende opperhoofden (de baas van de Nederlanders op Deshima) een grote rol gespeeld, zoals Hendrik Doeff (was opperhoofd in 1803-1817, maakte 3 keer de hofreis naar de sh˘gun, in 1806, 1810 en 1814. ) en zijn opvolger Jan Cock Blomhoff (van 1817 - 1823 op Deshima als opperhoofd). Blomhoff heeft 2 keer de hofreis gemaakt. Van zijn eerste reis, in 1818, is onlangs een boek verschenen, waarin zijn persoonlijk verslag van de reis is opgetekend. (zie Literatuur). Zowel Doeff als Blomhoff hebben erg veel bijgedragen aan de betrekkingen tussen Nederland en Japan.

Uiteraard mogen we ook zeker iemand als Philip Franz von Siebold niet vergeten, een arts-onderzoeker in dienst van het Nederlands-Indisch leger. Hij verblijft vanaf 1823 op Deshima maar mag in Nagasaki les in het Nederlands geven. Vooral zijn grote verzamelingen op botanisch gebied zijn wereldberoemd (nu in Leiden in museum Naturalis en in het SieboldHuis). In 1829 wordt hij verbannen uit Japan, wegens het in bezit hebben van landkaarten van Japan en het proberen deze kaarten het land uit te werken. Over zijn werk en leven is ook onlangs een boek uitgekomen. (zie Literatuur).

Toen halverwege de 19e eeuw Japan open ging voor andere mogendheden, bleek dat een aantal Japanners voor niets Nederlands had geleerd en zij merkten dat buiten Japan het Engels belangrijker was dan Nederlands. Nederland is dus eigenlijk het enige land geweest waarmee Japan altijd contacten heeft onderhouden. Zie hiervoor het boek "De poorten gaan open" van. Yukichi Fukuzawa (zie Literatuur).

Op 19 april 2000 was het dus 400 jaar geleden dat deze betrekkingen zijn begonnen. Om dit te vieren werden in beide landen allerlei tentoonstellingen, festiviteiten en andere culturele manifestaties georganiseerd.

Er is een speciale stichting in het leven geroepen, de 'Stichting 400 jaar Nederland - Japan', die in samenwerking met de Japanse ambassade en een aantal instanties e.e.a. heeft georganiseerd. Inmiddels ligt het gedenkjaar alweer achter ons. De stichting kan men niet meer bereiken maar voor inlichtingen over Japan of over de Nederlands - Japanse betrekkingen, kan men terecht bij info@sieboldhuis.org, het SieboldHuis op Rapenburg 19 in Leiden.

Links

Literatuur


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin